Πέμπτη 20.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Στις 24 Ιουνίου η κλήρωση των αιτήσεων για το 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο
22 Ιουνίου 2021 / 12:25

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά για εγγραφή στο 14ο Νηπιαγωγείο, το οποίο από το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ως Πειραματικό, ανέρχεται στις 46.

Όπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου, οι οκτώ από τις αιτήσεις κρίνονται άκυρες, καθώς αφορούν σε νήπια Α’ ηλικίας (2016). Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί από τους γονείς να  κάνουν σχετική δήλωση, ώστε να αποσυρθούν από τους τελικούς πίνακες. Επιπλέον μία αίτηση αφορά στην Α΄ Τάξη του 4ου (Πειραματικού) Δημοτικού Σχολείου (στο οποίο και θα προωθηθεί μέσω της αρμόδιας Επιτροπής) και εκ παραδρομής υποβλήθηκε σε μας. 

Ως εκ τούτου οι έγκυρες αιτήσεις είναι τριάντα επτά (37), από τις οποίες και θα κληρωθούν δεκαεπτά (17) νήπια Β’ ηλικίας (2017) στις 24 Ιουνίου 2021.