Κυριακή 21.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας

Πολιτισμός
11 Μαρτίου 2020 / 15:32
Ελένη Κορωνάκη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η εκτελεστική επιτροπή του

Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας.
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Μωραϊτης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ανεμογιάννης
Τακτικά Μέλη: Δημήτριος Μεταλληνός
Μαρία Ζερβού
Αθανασία Πανάρετου
Γεράσιμος Ανυφαντής
Αθηνά Καλούδη
Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η εξής:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Μωραϊτης
Τακτικά Μέλη: Δημήτριος Μεταλληνός
Αθηνά Καλούδη
Αναπληρωματικό Μέλος : Χρήστος Ανεμογιάννης

Ελένη Κορωνάκη

Εργάζεται στις Εκδόσεις Ενημέρωση από το 1990 σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Ειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις, το ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.