Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων για τους Δασικούς Χάρτες

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων για τους Δασικούς Χάρτες

«Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε»

13
Απριλίου / 2021

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άλλωστε έπραξαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
    
    Οι δασικοί χάρτες έχουν στόχο να συμβάλλουν – μαζί με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούς ψήφισαν οι κυβερνήσεις – στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» και «βιώσιμης» οικονομίας.
    Με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με το κτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ).
    Την ίδια στιγμή στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» από δεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης, μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους κ.ά., αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των μικρών κλήρων τους. Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνο και εκτάσεις με σπίτια που έχουν οικοδομηθεί με νόμιμες διαδικασίες αποτυπώνονται ως δασικές.
 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ

    Οι νόμιμοι κάτοχοι των εκτάσεων που παρουσιάζονται ως δασικές καλούνται να επιδοθούν σε ένα πολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις - αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό αυτό. Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάκτησης της γης τους. Η γη αυτή σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.
 
ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
  
    Όπως ήταν αναμενόμενο και οι δασικοί χάρτες που αφορούν στα Ιόνια Νησιά και αναρτήθηκαν στα μέσα του Ιανουαρίου του 2021 δεν αποτελούν εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες άλλων περιοχών της χώρας μας που αναρτήθηκαν προγενέστερα. Βρίθουν και αυτοί από σκόπιμες ή μη «ανακρίβειες» και «λάθη» που αφορούν χαρακτηρισμό μικροϊδιοκτησιών, αγροτικών εκτάσεων κλπ. ως δασικών, μη λαμβάνοντας πολλές φορές υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ. Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
 Εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις πράξεων  χαρακτηρισμού
ως «μη δασικές» από τις Διευθύνσεις Δασών των Ιόνιων Νησιών, στην πρόσφατη ανάρτηση αυθαίρετα χαρακτηρίζονται ως δασικές.
 Χιλιάδες στρέμματα που οι δασικοί χάρτες έχουν χαρακτηρίσει ως αγροτικές εκτάσεις κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945), σήμερα χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις (αεροφωτογραφίες του 2007). Αυτό γιατί οι αγροτικές, αυτές εκτάσεις, που στους πρόσφατους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις δασώθηκαν (φυσική δάσωση) κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους από τους αγρότες-ιδιοκτήτες τους, που λόγω της σκληρής αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάσθηκαν να αλλάξουν επάγγελμα ή και να μεταναστεύσουν.
 
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

     Είναι λογικό ότι εφ’ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχρι τώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα που αφορούν:
 Τη μη δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από την εκμετάλλευση τους αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που δικαιούνται.
 Κινδύνους απαίτησης επιστροφής ενισχύσεων που έλαβαν στο παρελθόν.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
2. Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό.
3. Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.
4. Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.
5. Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
6. Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.
7. Η ΠΙΝ και οι Δήμοι να αξιοποιήσουν τμήμα του προσωπικού τους για να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα, στη διαδικασία των ενστάσεων κλπ.


Λαϊκή Συσπείρωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΠΑΞΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ