Την Τρίτη τελικά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας

Την Τρίτη τελικά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας

ΛΕΥΚΙΜΜΗ(ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις της παράταξης του Νίκου Γκούση,

04
Ιουνίου / 2020

ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει, καθώς θεωρεί ότι παραβιάζεται ο κανονισμός περί κατεπειγουσών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοτική αρχή μετέθεσε τελικά την προγραμματισμένη για σήμερα κατεπείγουσα συνεδρίαση για την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020, και ώρα 17.00. Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

4. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, Δήμου Νότιας Κέρκυρας -Αποφάσεις 8-50/2020 και 9-58/2020 Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο  κ. Σαγιάς).

5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για τις "Εργασίες Ερευνητικών Γεωτρήσεων και Δοκιμών για την σύνταξη της Στατικής Μελέτης Ανέγερσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκίμμης''  (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

6. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού  100.000 ευρώ  για την υλοποίηση του έργου  "Βελτίωση και αποκατάσταση τμήματος δημοτικού δρόμου Πεντατίου - Αϊ Γόρδη της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας''  (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

7. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού  400.000 ευρώ  για την υλοποίηση του έργου  "Βελτίωση και αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Περιοχής Χαλικούνα  Αγίου Ματθαίου και Λίμνης Κορισσίων της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας'' (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

8. Αποδοχή έκτακτης Επιχορήγησης ποσού 114.458,22 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού  COVID-19 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

9. Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 590.000 για το έργο ''Συντηρήσεις αποκαταστάσεις Τεχνικών έργων - Αντιπλημμυρικά έργα  Δ.Ε. Λευκιμμαίων – Κορισσίων - Μελιτειέων'' (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

10. Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 1.500.000,00 για έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων-Κορισσίων-Μελιτειέων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

11. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο των εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

12. Έγκριση  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση ''Κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικών  υλικών προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθ. 55 / τ. Α' / 11.03.2020 Π.Ν.Π. (μάσκες, φόρμες, αντισηπτικά)'' – ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (Εισηγητής ο κ. Σαγιάς).

13. Έγκριση  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεση ''Κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικών  υλικών προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθ. 55/τ. Α'/11.03.2020 Π.Ν.Π. (μάσκες, φόρμες, αντισηπτικά )'' – ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Εισηγητής ο κ. Σαγιάς).

14. Λήψη απόφασης για συγκρότηση  Τοπικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας, περί αδυναμίας μετακίνησης για την κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων για λόγους υγείας για το έτος 2020 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 
15. Συγκρότηση επιτροπών 2020 του Δήμου Νότιας Κέρκυρας α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 και β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016» (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

16.Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ(Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

17. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ιονίων Νήσων   (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

18.  Συμπλήρωση-Διόρθωση της αριθ. 6-39/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας "Περί Ορισμού Εκπροσώπων στην ΔΕΥΑ Κέρκυρας"(Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

19. Ορισμός Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας-ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σαγιάς).

20. Ορισμός Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας-ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Β'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κα Καλούδη).

21. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για  το δημοτικό κατάστημα στη θέση ''Aη Γόρδης'' Κοινότητας Νεοχωρίου Δ.Ε. Λευκιμμαίων για νέα προκήρυξη μίσθωσης του ακινήτου (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).