Αποτελέσματα εκλογών του νομαρχιακού παραρτήματος Κέρκυρας της ΟΤΟΕ

Αποτελέσματα εκλογών του νομαρχιακού παραρτήματος Κέρκυρας της ΟΤΟΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου του νομαρχιακού παραρτήματος Κέρκυρας της ΟΤΟΕ.

15
Ιανουαρίου / 2020

Ψήφισαν συνολικά 74 άτομα και εκλέγονται.

Τακτικά μέλη,

  1. Καζιάνης Αλέξανδρος, 53 Ψήφοι
  2. Πελάης Ιωάννης,          53 Ψήφοι
  3. Ασπώτης Αντώνιος,     34 Ψήφοι
  4. Διαβάτης Αλεξάνδρος  31 Ψήφοι
  5. Κουλούρης Σπυρίδων, 20 Ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη,
  1. Βάρελης Κωνσταντίνος, 19 Ψήφοι
  2. Βλάχος Δημήτριος,        17 Ψήφοι
              
Εντός των ημερών θα συγκληθεί το όργανο για την συγκρότηση σε σώμα,
Ο πλειοψηφών σύμβουλος
Καζιάνης Αλέξανδρος