Με 4 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων

Με 4 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων θα γίνει αύριο, Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, στο Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο.

27
Νοεμβρίου / 2019

Τα τέσσερα θέματα, που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι τα παρακάτω:

1. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 1 και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας’ για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019».

2. Περί ορθής επανάληψης της 6-3/18-11-2019 (ΑΔΑ Ω03Ω46ΜΓ2Α-Τ27) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και της κατάρτισης των όρων διακήρυξης, για τη διενέργεια  ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης-Ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας  2019-2020» και «Φύλαξη  Δημοτικού Συνεργείου & Σταθμαρχείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».

3. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού περιόδου 1-9 έως 31-12 του οικ. έτους 2019.

4. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κέρκυρας ως πληρεξουσία και για λογαριασμό υπαλλήλου του Δήμου για αδίκημα που του αποδίδεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω:

•    άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των διαγωνισμών (θέματα 1 & 2)

•    άμεσης ανάγκης έγκρισης της αναμόρφωσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών (θέμα 3)

•    χρονικού περιορισμού μέχρι την εν λόγω δίκη (θέμα 4)