Ικανοποίηση, αλλά και ανησυχίες του «Παρατηρητηρίου» για τις εξελίξεις με τα απορρίμματα

Ικανοποίηση, αλλά και ανησυχίες του «Παρατηρητηρίου» για τις εξελίξεις με τα απορρίμματα

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του «Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας» με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα και την θετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. για αποδοχή των κερκυραϊκών απορριμμάτων στο εργοστάσιο της Κοζάνης

20
Νοεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει μεν, την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την απόφαση μεταφοράς τους στην Κοζάνη (σ.σ. μετά και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α..ΔΥ.ΜΑ.), υπογραμμίζει δε, την ανησυχία του για το «μέλλον» των συσσωρευμένων δεματοποιημένων απορριμμάτων σε Τεμπλόνι και Λευκίμμη, εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή του «Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Παρατηρητηρίου» αναφέρει:

«Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να δρομολογήσει την προσωρινή μεταφορά και διαχείρισηποσότητας σύμμεικτων απορριμμάτων της Κέρκυρας στις εγκαταστάσεις της Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ) για ένα μέγιστο διάστημα τριών ετών.

Το Παρατηρητήριο υποστήριξε τόσο το προ εξαμήνου αντίστοιχο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ψηφίσματος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμπλονίουπρος τον ενιαίο τότε Δήμο Κέρκυρας, όσο και με την οργάνωση ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης-συζήτησης με κοινωνικούς φορείςτον περασμένο Αύγουστο.

Ταυτόχρονα όμως, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του:

α) για το ανεπίλυτο, οξύ και αχαρτογράφητο ως αυτή την στιγμή, περιβαλλοντικό ζήτημα από την παραμονή πέραν του έτους δεμάτων με απορρίμματα και χύδην (χωρίς υγειονομική ταφή) απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στο Τεμπλόνι και στην Λευκίμμη,

β) για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα μια ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης για το σύνολο των απορριμμάτων που παράγονται κάθε χρόνο (>65.000tn) αλλάμόνον του μέρους αυτών που θα μεταφερθούν (23.700tn) και

γ) για την αποτελεσματικότητα, το κόστος κατασκευής και τη χωροθέτηση τόσο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) όσο του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) που προωθούνται στο νησί μας.

Σημειώνουμε επίσης ότι έως σήμερα,δεν έχουν ανακοινωθεί ή εκδηλωθεί παράλληλες δράσεις εκπόνησης ή/και εφαρμογής ενός συνολικού σχεδίου δράσης προς την κατεύθυνση της Διαλογής στην Πηγή και της Ανακύκλωσης, το οποίοοφείλει να λαμβάνει υπόψη του το έργο και τη δυναμική των υφιστάμενων Πράσινων Γωνιών του νησιούμας,γεγονός που τις κατέστησε διεθνώς γνωστές για την δράση τους.

Εκτιμούμε πως οι Δήμοι της Κέρκυρας έχουν ισχυρό κίνητρο εύρεσης του τρόπου προσμέτρησης της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στις Πράσινες Γωνιές της και να διεκδικήσουν το αντιστοιχούν ποσό επιδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ΑνακύκλωσηςΑ.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) επ’ ωφελεία των Δημοτών τους.

Επιπρόσθετα με την εισαγωγή κινήτρων, όπως της επιστροφής αναλογίας δημοτικών τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω της επιτευχθείσας εκτροπής από το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, βάζουμε στέρεες βάσεις για τα αναγκαία αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης ενόψει των προβλεπόμενων στόχων (>50%)για το 2020.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή του Παρατηρητηρίου χαιρετίζει την πρόταση της Γενικής Γραμματέως του Συνδέσμου Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MunicipalWaste Europe) Κας Vanya Veras για τη μετατροπή της Κέρκυρας σε νησί πρότυπο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων (στερεών και υγρών) στηβάση της φιλοσοφίας των «μηδενικών αποβλήτων» (zerowaste) και την αποστολή σχετικών προσκλήσεων για την συμμετοχή των τεσσάρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας σε ειδική συνάντηση εργασίας στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 24η Νοεμβρίου 2019.

Η δυνατότητα συμμετοχής στη συνάντηση αυτή μαζί με Δήμους από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια πρώτη συνεισφορά του Παρατηρητήριου στην κοινή προσπάθεια που έχει την αφετηρία στην επιτυχημένη ημερίδα που διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου 2019 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Στις Βρυξέλλες,οι απεσταλμένοι των Δήμων μας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν σύγχρονη τεχνογνωσία ανταλλάσσοντας απόψεις με ιδιαίτερα προχωρημένους συναδέλφους τους στην διαχείριση απορριμμάτων ενώ θα πληροφορηθούν άμεσα για τις δυνατότητες παροχής ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων σε πολιτικές ανακύκλωσης.

Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας με απαρχή την συμμετοχή του στην ειδική συζήτηση του Δημοτικού Συμβούλιου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όποτε αυτό οριστεί, έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι θα σταθεί αρωγόςσε κάθε προσπάθειαεφαρμογής σύγχρονων, αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και προετοιμασίας της τοπικής κοινωνίας για την υιοθέτηση των πολιτικών εφαρμογής τους».