Συνεργασία ΟΕΒΕΚ-Δήμου Κ. Κέρκυρας για Ανακύκλωση στις επιχειρήσεις

Συνεργασία ΟΕΒΕΚ-Δήμου Κ. Κέρκυρας για Ανακύκλωση στις επιχειρήσεις

Το σχέδιο προβλέπει άμεσα την προμήθεια κάδων συλλογής μόνο ανακυκλώσιμων απορριμμάτων εντός των επιχειρήσεων / καταστημάτων και την -με πρόγραμμα- αποκομιδή αυτών με ειδικά οχήματα σε προκαθορισμένο χρόνο ανά περιοχή

12
Νοεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του ΔΣ της ΟΕΒΕΚ και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Γιάννη Σερεμέτη, με την παρουσία του προϊσταμένου της διεύθυνσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΟΕΒΕΚ, η εν λόγω συνάντηση είχε σκοπό την συνεργασία της Ομοσπονδίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας για την οργάνωση σχεδίου αποκομιδής σε καθημερινή βάση και σε προγραμματισμένο χρόνο των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει άμεσα την προμήθεια κάδων συλλογής μόνο ανακυκλώσιμων απορριμμάτων εντός των επιχειρήσεων / καταστημάτων και την -με πρόγραμμα- αποκομιδή αυτών με ειδικά οχήματα σε προκαθορισμένο χρόνο ανά περιοχή για την πλήρη κάλυψη των ημερήσιων αναγκών.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται διαλογή ανακυκλώσιμων στην πηγή τους, θα μειωθεί δραστικά ο όγκος ανακυκλώσιμων στους κάδους των σημείων εναπόθεσης και θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην διαχείριση του όγκου των απορριμμάτων τους.

Για το σκοπό αυτό, καταλήγει η ενημέρωση από την ΟΕΒΕΚ, αποφασίστηκε άμεσα να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να εγκαταστήσουν κάδο συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, ενώ ο Δήμος θα προμηθεύσει δωρεάν τις ειδικών προδιαγραφών σακούλες συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στις επιχειρήσεις.