Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Δήμο για μίσθωση ακινήτου για το Ειδικό Σχολείο Κέρκυρας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Δήμο για μίσθωση ακινήτου για το Ειδικό Σχολείο Κέρκυρας

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων, να είναι από 400τμ. έως 450τμ. και να διαθέτει αύλειο χώρο

08
Νοεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κέρκυρας δημοσίευσε ο Δήμος Κερκυραίων & Διαποντίων.

Στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτής δημόσιας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κέρκυρας, ο Δήμος Κερκυραίων & Διαποντίων καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι ημερών.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην  αναλυτική διακήρυξη, την οποία μπορεί να βρει κανείς στο www.corfu.gr, θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Κέρκυρας, στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου San Giacomo και στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, έως την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων. 

Το εμβαδόν επιφάνειας του ακινήτου να είναι από τετρακόσια τ.μ. (400 μ2) έως τετρακόσια πενήντα τ.μ. (450 μ2), με αύλειο χώρο τουλάχιστον ενός στρέμματος κήπο, ιδιοκτησίας του/της  ιδιοκτήτη/τριας  του υπό μίσθωση ακινήτου και να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση του ως αύλειος χώρος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τουλάχιστον έξι ετών.