Σχόλιο του πρώην προέδρου του Σπ. Στεφανίδη για τη μη τοποθέτηση σιντριβανιών στον κόμβο του λιμανιού

Σχόλιο του πρώην προέδρου του Σπ. Στεφανίδη για τη μη τοποθέτηση σιντριβανιών στον κόμβο του λιμανιού

Ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. δημοσιοποίησε τους λόγους που στον κυκλικό κόμβο στο νέο λιμάνι τοποθετήθηκε μόνο το μνημείο της απηδάλου νεώς και ποιοι είχαν αντίρρηση για μικρά σιντριβάνια

04
Νοεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Τους λόγους, για τους οποίους δεν τοποθετήθηκαν μικρά συντριβάνια παράλληλα με την τοποθέτηση του μνημείου της απηδάλου νεώς, στον κυκλικό κόμβο στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας, εξηγεί με επιστολή του ο μέχρι πρότινος πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ., Σπύρος Στεφανίδης.

Στην επιστολή, η οποία έχει ως αποδέκτες το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Έργων, ενώ κοινοποιείται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) και την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων, αναφέρονται τα εξής:

«Η έγκριση της μελέτης αποπεράτωσης του έργου του θέματος και της τοποθέτησης του προταθέντος γλυπτού στο κέντρο του κυκλικού κόμβου αποτελεί σημαντική και ευπρόσδεκτη συμβολή στην ολοκλήρωση του ευρύτερου λιμενικού έργου, με το οποίο ο Νέος Οδικός Κόμβος συνδέεται με άμεση συνέργεια.

Η μη έγκριση προσθήκης μικρών σιντριβανιών, βεβαίως γίνεται σεβαστή και δεν θα τοποθετηθούν όμως η αιτιολογία περί παρεμβολής στο «οπτικό πεδίο του ερχόμενου από το λιμάνι στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας» δεν ευσταθεί, μιας και στην συγκεκριμένη οπτική ευθεία μεταξύ του κόμβου και του Νέου Φρουρίου παρεμβάλλονται κτίρια πολλαπλάσιου ύψους από το μέγιστο ύψος του γλυπτού και των περίπου ίσο- υψών πιδάκων, αποκλειομένης έτσι της οπτικής επαφής ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη του σιντριβανιού».


Περαιτέρω ο πρώην πρόεδρος του ΟΛΚΕ σχολιάζει τα «πάθη της απηδάλου νεώς, στον νέο κόμβο Λιμένα» 
 
Αναφέρομαι σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον τοπικό τύπο που απεικονίζουν την ''απήδαλον ναυν''  επί βάθρου πέριξ του οποίου προβλέπεται δημιουργία κυκλικής ζώνης πρασίνου.
 
Παρακαλώ να σημειώσετε ότι η μελέτη και το σχέδιο που είχε εκπονήσει ο ΟΛΚΕ και υπέβαλε στο Υπουργείο Πολιτισμού προς έγκριση  προέβλεπαν τη δημιουργία περί το βάθρο κυκλικής δεξαμενής (''βάσκας'')  και γύρω από τη ''ναυν'' 6 σιντριβάνια ισοϋψή με αυτήν - δηλαδή 2,85 μέτρα από το έδαφος.
Μετά μακρά αναμονή το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε μόνο απλή τοποθέτηση της νεώς επί βάθρου εν μέσω κυκλικής ζώνης πρασίνου όχι όμως λόγω  διαφωνίας περί το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά διότι (τα σιντριβάνια) θα... απέκρυπταν το Νέο Φρούριο στον εισερχόμενο από τον λιμένα!
 
Ο ΟΛΚΕ, ως ώφειλε, απάντησε ότι θα σεβαστεί την απόφαση του ΚΑΣ αλλά παράλληλα διετύπωσε και τη διαφωνία του προς το σκεπτικό αυτό αναφέρων ότι: 
''Η μη έγκριση προσθήκης μικρών σιντριβανιών, βεβαίως γίνεται σεβαστή και δεν θα τοποθετηθούν, όμως η αιτιολογία περί παρεμβολής στο «οπτικό πεδίο του ερχόμενου από το λιμάνι στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας» δεν ευσταθεί, μιας και στην συγκεκριμένη οπτική ευθεία μεταξύ του κόμβου και του Νέου Φρουρίου παρεμβάλλονται πολυώροφα κτίρια (π.χ. Ξενοδοχεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ & ΙΟΝΙΟΝ) πολλαπλασίου ύψους από το μέγιστο ύψος του γλυπτού και των περίπου ίσο-υψών πιδάκων, αποκλειομένης έτσι της οπτικής επαφής ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη  του σιντριβανιού.'' 
Ακολούθησε ''Αίτηση Θεραπείας¨  προς το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο  απάντησε ότι δεν εγκρίνει την επανεισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).
 
Οταν προ τριμήνου περίπου  άρχισαν οι εργασίες αποπερατώσεως του Κόμβου/Πύλης/Φωτισμού  κ.λ.π. συζητήθηκε στον ΟΛΚΕ ως εναλλακτική διάταξη να δημιουργηθεί περί το βάθρο με τη ''ναυν'' μια ''βάσκα'' (χωρίς σιντριβάνια) η οποία να υπερχειλίζει σε άλλη συγκεντρική μεγαλύτερη ''βάσκα'' δίνοντας έτσι μια, ελλείπουσα τώρα, νότα πλαστικότητος ρεόντων υδάτων.
 
Όμως σχετική έρευνα του ΟΛΚΕ κατέδειξε ότι τυχόν  αναπομπή του θέματος στο ΚΑΣ θα ήταν πολύ χρονοβόρρος, που σε συνδυασμό με την απόφαση του ΟΛΚΕ η αποπεράτωση του Κόμβου- αν και ήδη μεσούντος του θέρους  είχε ανατεθεί σε εργολάβο - να ξεκινήσει προς το τέλος της τουριστικής περιόδου ώστε να μη παρακωλύεται η έντονη εποχιακή κυκλοφοριακή κίνηση, δεν αποτελούσε χρονικά ενδεικνυμένη ενέργεια και δεν ζητήθηκε».