Υπηρεσία Καθαριότητας προς επιχειρηματίες: «Τηρήστε τους κανόνες στη Σπιανάδα»

Υπηρεσία Καθαριότητας προς επιχειρηματίες: «Τηρήστε τους κανόνες στη Σπιανάδα»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοίνωση από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τους κανόνες εναπόθεσης απορριμμάτων στη Σπιανάδα, αλλά και την αποκομιδή τους

05
Aυγούστου / 2019

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας αναφέρει τα παρακάτω:

«Αναφορικά με την διαμαρτυρία ορισμένων καταστηματαρχών της παλιάς πόλης για μη τακτική αποκομιδή στη Σπιανάδα, επισημαίνουμε πως έχουν ενημερωθεί ότι:

• Το ωράριο αποκομιδής της πόλης είναι νυχτερινό. Η συλλογή στους υπόγειους κάδους γίνεται μετά τις 02:00 καθημερινά. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτό το ωράριο, να έχουν επαρκή αποθηκευτικό χώρο και να μην απορρίπτουν στους κάδους και εκτός αυτών απορρίμματα στην διάρκεια της ημέρας, ειδικά την θερινή περίοδο.

• Τα σύμμεικτα απορρίμματα των καταστημάτων πρέπει να είναι σε καλά κλεισμένες σακούλες και να οδηγούνται στους κάδους με καροτσάκι.

• Στην περιοχή της Σπιανάδας λειτουργεί εδώ και δύο έτη press container αποκομιδής ανακυκλώσιμων, προκειμένου να απομακρυνθούν οι μπλε κάδοι από την Πλατεία.

Βλέποντας ωστόσο, τη μη συμμόρφωση σημαντικής μερίδας των καταστημάτων, την εναπόθεση μεγάλων όγκων απορριμμάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τη διαγράμμιση των πλακόστρωτων με λίπη από συρόμενες σακούλες, ο Δήμος έχει επιπλέον μεριμνήσει:

• Να καθαρίζεται η Σπιανάδα με μικρά ανοικτού τύπου απορριμματοφόρα δύο φορές την ημέρα, από 06:00 έως 12:00, καθώς και στις 21:00 έως 23:00

• Να εξυπηρετούνται καθημερινά οι επιχειρήσεις καθώς και οι πολίτες της παλιάς πόλης στις 10:00 – 12:00 με δρομολόγιο συλλογής ανακύκλωσης

• Να εξυπηρετούνται καθημερινά οι επιχειρήσεις της παλιάς πόλης μετά τις 23:00, με αποκομιδή των αποβλήτων κουζίνας

Τονίζουμε ότι πολλές φορές η πρόσβαση στους κάδους παρεμποδίζεται από παράνομα σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποκομιδή. Παράλληλα, το προσωπικό μας αναγκάζεται να φορτώνει χειρωνακτικά τόνους απορριμμάτων.

Προς επίλυση του προβλήματος και απαλοιφή της αλγεινής εικόνας των ατάκτως ερριμμένων συσκευασιών και ανοικτών σάκων εστιατορίων, ενημερώνουμε τους πολίτες και τους καταστηματάρχες για τα ακόλουθα:

• θα απομακρυνθούν άμεσα οι πράσινοι και μπλε κάδοι που έχουν τοποθετηθεί στο Πεντοφάναρο, κυρίως για να παρεμποδίζουν την παράνομη στάθμευση ώστε να διευκολύνεται η αποκομιδή των υπόγειων κάδων. Ο χώρος θα πλυθεί και απολυμανθεί.

• οι υπόγειοι κάδοι πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τους πολίτες.

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην κόσμια εικόνα της πόλης, οφείλουν:

* να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από τον Δήμο, με τα μικρά οχήματα αποκομιδής πόρτα- πόρτα

* να δεματοποιούν και να απορρίπτουν τα ανακυκλώσιμα στο press container της πλατείας

* να φέρνουν με καρότσι, καλά κλεισμένες, τις σακούλες με τα σύμμεικτα απορρίμματα και να τις απορρίπτουν στους υπόγειους κάδους, μετά τις 00:00, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση, τόσο στο Πεντοφάναρο όσο και απέναντι από τα ανάκτορα

Παρακαλούμε, ξανά, κυρίως τους επαγγελματίες, να τηρήσουν τα παραπάνω, αφενός διότι είναι υποχρέωσή τους, αφετέρου διότι η μη συμμόρφωσή τους προκαλεί σημαντικότατη αισθητική επιβάρυνση βλάπτοντας τα συμφέροντά τους».