Μέχρι να φτιαχτούν τα φανάρια, πάμε με τον ...ΚΟΚ, λέει η Νικολέτα Πανδή!

Μέχρι να φτιαχτούν τα φανάρια, πάμε με τον ...ΚΟΚ, λέει η Νικολέτα Πανδή!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην παλαιότητα και τις φθορές του υπάρχοντος δικτύου, αποδίδει η αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, τις πολλές και συχνές βλάβες των φωτεινών σηματοδοτών

17
Ιουλίου / 2019

Τα "χαλασμένα φανάρια" παραμένουν, τα τελευταία χρόνια, ψηλά στην κερκυραϊκή  λίστα διαμαρτυριών. Οι φορές που έχουν φτιαχτεί και ...αμέσως ξαναχαλάσει, είναι αμέτρητες, ενώ η συνήθης πληροφόρηση κάνει πάντα λόγο για κάποια «πλακέτα» που αναμένεται (μάλλον από πάρα πολύ μακριά...).  

Για το πρόβλημα που έχει οξυνθεί το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας, η αντιπεριφερειάρχης Νικ. Πανδή γνωστοποίησε τα εξής:

«Η φωτεινή σηματοδότηση των κόμβων επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας έχει κατασκευαστεί και υφίσταται επί μεγάλου χρονικού διαστήματος, που πιθανόν να υπερβαίνει την εικοσαετία. Στο διάστημα από την κατασκευή τους και μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης, μέσω εργολαβιών, από αναδόχους Η/Μ έργων, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός τους είναι παρωχημένος, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης του αντικειμένου, και φθαρμένος λόγω παλαιότητας, αλλά και προσκρούσεων οχημάτων επί των σηματοδοτών.

Με  δεδομένο ότι η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί σοβαρά κονδύλια και εξειδικευμένες μελέτες, κατά την τελευταία διετία έχουμε δημοπρατήσει και συμβασιοποιήσει όλο το συνολικά διαθέσιμο κονδύλιο για  έργα Φ/Σ και ηλεκτροφωτισμού επί  του Εθνικού και  Επαρχιακού Οδικού δικτύου,  που ανέρχεται στο ύψος των 600 χιλ. €.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην προσπάθεια της να δώσει λύση στη αδιέξοδη κατάσταση, έχει απευθυνθεί πολλάκις στον ανάδοχο της τρέχουσας εργολαβίας, εγγράφως και προφορικώς, προκειμένου σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς – προγραμματιστές φωτεινών σηματοδοτών, που ήδη υποστηρίζουν με την τεχνογνωσία τους τον ανάδοχο του έργου, να προσκομίσει λεπτομερή αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση, τόσο του ηλεκτρικού δικτυού, όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων, ώστε να κοστολογηθεί η συνολική και ριζική ανανέωση  του συστήματος των φωτεινών σηματοδοτών.

Μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία επί της Εθνικής Οδού έχει ζητηθεί από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας η συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του (σχετικό το αριθ. πρωτ. 53709/22264/21-06-2019 έγγραφο).

Επισημαίνουμε ότι οι κόμβοι είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν με ασφάλεια και δίχως φωτεινή σηματοδότηση, εφόσον οι οδηγοί συμμορφώνονται στα προβλεπόμενα στον ΚΟΚ όρια ταχύτητας, προτεραιότητες και στις ρυθμιστικές πινακίδες.

Η Αντιπεριφεριεάρχης Π.Ε. Κέρκυρας καθημερινά εργάζεται για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο Οδικό Δίκτυο, τόσο των κατοίκων του Νησιού μας, όσο και της πληθώρας των τουριστών – επισκεπτών
».