Χρύσανθος Σαρλής: Έτσι θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της Κέρκυρας

Χρύσανθος Σαρλής: Έτσι θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο υποψήφιος δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, επικεφαλής του ενωτικού ψηφοδελτίου «Κερκυραϊκή Αναγέννηση-Φωνή-Δημότες για Διαφάνεια», απαντά στα ερωτήματα του enimerosi.com

23
Μαΐου / 2019

Ιεραρχείστε τα προβλήματα του νέου δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Την ανάγκη ιεράρχησης των προβλημάτων της Κέρκυρας επιβάλλει η οξύτητα που παρουσιάζει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα από το πρώτο λεπτό. Στην πραγματικότητα τα μεγάλα προβλήματα της Κέρκυρας, όλα παραμελημένα τα τελευταία 10 χρόνια, συντρέχουν και έχουν διαμορφώσει μία μόνιμη κατάσταση γενικής κρίσης.
Αν δεν υπήρχε το οξύ πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και η τρομερή περιβαλλοντική βόμβα που δημιουργήθηκε τα τελευταία 10-15 χρόνια στο Τεμπλόνι, θα λέγαμε ότι το κυκλοφοριακό, η ύδρευση, η άναρχη δόμηση και πολεοδομική επέκταση της πόλης, η βαθμιαία παρακμή και εγκατάλειψη της κατοικίας στην παλιά πόλη, η εγκατάλειψη των μνημείων, η ολική κατάρρευση της αυτοδιοίκησης στις κοινότητες με ορατή συνέπεια την αποσύνθεση των χωριών της Κέρκυρας, συνιστούν (το καθένα από αυτά), πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν επιδέχονται πλέον την παραμικρή καθυστέρηση στην αντιμετώπισή τους, γιατί προκαλούν οδυνηρές και συνεχώς αυξανόμενες επιπτώσεις στην ζωή και την υγεία των Κερκυραίων και στην κερκυραϊκή οικονομία. Ο ίδιος ο νέος Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως η βασική συνέχεια του έχοντος καταρρεύσει από την παραλυσία γραφειοκρατικού και υδροκέφαλου ενιαίου δήμου Κέρκυρας, συνιστά και αυτός, άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα της Κέρκυρας, που η άμεση αντιμετώπισή του, αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση των άλλων μεγάλων προβλημάτων. Περιττεύει βέβαια να αναφέρω ότι η άστοχη και άκαιρη διάσπαση το ενιαίου Δήμου, προσέθεσε άλλο ένα πρόβλημα σε ολόκληρη την Κέρκυρα και ιδιαίτερα στις περιοχές που καλούνται να λειτουργήσουν οι νέοι δήμου «Βόρειας» και «Νότιας» Κέρκυρας.
 
Πώς θα φθάσουμε στον στόχο του 50% της ανακύκλωσης;
Η ανακύκλωση έχει ως βασική προϋπόθεση την δημιουργία από τον Δήμο μιας άρτιας οργάνωσης με επιτελικές δυνατότητες, με μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και συμμετοχή των δημοτών στην διαδικασία της ανακύκλωσης και τις πρωταρχικές ενέργειες που προηγούνται (διαλογή), την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων που θα επιβραβεύουν την συμμετοχή και αποτελεσματικότητα των δημοτών, την εκπόνηση συνεχώς βελτιωμένων και εξειδικευμένων προγραμμάτων δράσης στα πλαίσια της διαδικασίας ανακύκλωσης. Στα παραπάνω πλαίσια, η διαρκής βελτίωση της οργάνωσης και της συμμετοχής των δημοτών συνεπάγεται και την αύξηση της απόδοσης της ανακύκλωσης ώστε να κατακτηθούν υψηλοί στόχοι που θα υπερβαίνουν και το 50%. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την λειτουργία του παλιού δήμου Κερκυραίων, διδάσκει ότι, όπου δημιουργήθηκαν πάγιες οργανωτικές δομές με αποκλειστικούς και καθορισμένους στόχους (ΔΕΥΑΚ – ΑΝΕΔΚ – Γραφεία Πόλης κλπ.), τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, (π.χ. δημιουργία εγκαταστάσεων και δικτύων βιολογικού  καθαρισμού, έργο υπηρεσίας Καθαριότητας στην περίοδο 1990-2002, εφαρμογή προγράμματος ανάπλασης των 7 περιοχών της Παλιάς Πόλης, οργανωμένες παρεμβάσεις στα Φρούρια και το Βίδο κλπ.).
 
Πως θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό άγος και τι πρέπει να γίνει με τα  τουριστικά λεωφορεία;
Στη  μείζονα πόλη πρέπει να προσδιοριστούν και να διαμορφωθούν Περιφερειακοί Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, σε χώρους που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στις πολεοδομικές διατάξεις εισφορές σε γη καθώς και σε σημεία που προσδιορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με άμεση πρόσβαση από και προς τους κυρίους οδικούς άξονες και τους περιφερειακούς δακτυλίους. Παράλληλα πρέπει να καθιερωθεί τακτική συγκοινωνία των περιφερειακών χώρων στάθμευσης προς και από το Κέντρο με mini bus.
Η πρόσβαση στην Παλιά Πόλη πρέπει να εξυπηρετείται με κυκλική κίνηση στον εσωτερικό δακτύλιο, ο οποίος και θα προσδιορίζει αποτρεπτικά την κίνηση εντός αυτού, δηλαδή στο εσωτερικό της Παλιάς Πόλης, οχημάτων, επισκεπτών. Εις τις παρυφές της κυκλικής κίνησης πρέπει να οργανωθούν χώροι οργανωμένης στάθμευσης επιφανειακοί ή υπόγειοι, σε σημεία που δεν παρακωλύουν την κυκλική κίνηση, αλλά την αποφορτίζουν. Η μονοδρόμηση της κυκλικής κίνησης που ισχύει από το 1991 πρέπει να συνεχιστεί και να διευκολύνεται (η κυκλική κίνηση) με βαθμιαίο περιορισμό της στάθμευσης στην μία πλευρά του οδικού άξονα, ή να αποκλείεται σε σημεία όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να καθιερωθούν σταθερές ρυθμίσεις και διαδικασία απογραφής, για την εξυπηρέτηση της κίνησης των μόνιμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης.
Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αναφορικά με την παλιά πόλη, θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση  του προβλήματος, κυκλοφορία – στάθμευση, ιδιαίτερα των μονίμων κατοίκων και των επαγγελματιών στην Παλιά Πόλη. Επιβάλλεται το ταχύτερον η κατασκευή σύγχρονου κεντρικού οδικού άξονα της πόλης προς Νότο και Μέση Κέρκυρα ανάλογης κυκλοφοριακής ικανότητας με τον υφιστάμενο οδικό άξονα προς Βορρά και η κατασκευή Περιφερειακού δακτυλίου που θα συνδέει τους οδικούς αυτούς άξονες.
Η κίνηση και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων εντός των τειχών της ιστορικές πόλης, σαφέστατα πρέπει να απαγορευθεί. Ο άξονας κυκλικής κίνησης πρέπει να χρησιμοποιείται από τα τουριστικά λεωφορεία μόνο ως πρόσβαση για τις ανάγκες άφιξης και αναχώρησης των επιβατών τους.
Πρέπει να απαγορευτεί η κυκλική κίνηση των τουριστικών οχημάτων (λεωφορείων κλπ.) στον περιμετρικό οδικό άξονα (εσωτερικό δακτύλιο) της Παλιάς Πόλης, ως τουριστική ξενάγηση των επιβατών, γιατί παρακωλύεται σημαντικά η κυκλοφορία σε βαθμό που να προκαλείται στασιμότητα.
 
 
Με ποιο τρόπο θα προστατευτούν και θα αναδειχθούν τα μνημεία της πόλης;
Η προστασία και ανάδειξη των μνημείων της πόλης και της ίδιας της παλιάς πόλης που συνιστά μνημείο, απαιτεί την εκπόνηση από τον Δήμο επιχειρησιακού σχεδίου για τον σκοπό αυτό, μακράς πνοής, στην βάση της συνέχισης του σχεδίου που εφαρμόστηκε από τον Δήμο στην δεκαετία του 1990 μέχρι το 2002, την αναβίωση με υψηλό επίπεδο στελέχωση και λειτουργία του γραφείου πόλης, του γραφείου οχυρώσεων και του αντίστοιχου Γραφείου μελετών, την σύναψη προγραμματικής συμβάσεως για την παλιά πόλη και τις οχυρώσεις μεταξύ του Δήμου και των κρατικών φορέων που εμπλέκονται κατά τα πρότυπα των προγραμματικών συμβάσεων του 1990 και 1995, την θέσπιση ειδικού, διατάγματος προστασίας και ανάδειξης της παλιάς πόλης με ειδική μέριμνα για την καταγραφή όγκων των κτιρίων, την καθιέρωση ειδικών κινήτρων και προγράμματος χρηματοδοτήσεων.
 
Πώς θα συμβιώσουν αρμονικά οι κάτοικοι της  πόλης–μνημείου UNESCO και η τουριστική της δραστηριότητα; 
Παν μέτρον άριστον! Άλλωστε δεν αποτελεί  καινούργια εμπειρία η τουριστική δραστηριότητα εις την πόλη - μνημείο. Ήδη το φαινόμενο αριθμεί 50 χρόνια. Τα εντυπωσιακά φρούρια μνημεία, τα εξαιρετικά μουσεία που διαθέτει η παλιά πόλη και η ίδια η παλιά πόλη που αποτελεί από μόνη της ιστορικό αξιοθέατο, αναπτύσσουν μοναδική δυναμική και προσελκύουν τους επισκέπτες. Η ίδια η οικονομία της πόλης από πολλές δεκαετίες βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τον τουρισμό. Σημαντική παράμετρο για την ορθολογικοποίηση της τουριστικής επισκεψιμότητας μπορούν να αποτελέσουν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού για τις οποίες πολύς λόγος έχει διατυπωθεί αλλά λίγα πράγματα έχουν γίνει, όπως ο συνεδριακός τουρισμός που θεωρείται ότι παράγει εξαιρετική αρμονία στην σχέση μνημείων και τουριστικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση στα καθήκοντα του Δήμου σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη, είναι και η συνεχής μέριμνα, ώστε, με ρυθμιστικές παρεμβάσεις, να εξασφαλίζεται το πλαίσιο της αρμονικής εξισορρόπησης μεταξύ των λειτουργιών της πόλης και της τουριστικής δραστηριότητας.