Παρασκευή 23.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ σε κρίσιμο σταυροδρόμι

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
02 Φεβρουαρίου 2023 / 14:44

H χωριστή δημιουργία ΔΕΥΑ για κάθε Δήμο, είναι απολύτως ξεπερασμένη σήμερα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί επίκαιρη πριν από 25 χρόνια, όταν ιδρύθηκαν οι Καποδιστριακοί Δήμοι.

Από τις 5.12.2022 με το υπ’αριθ. 8807 έγγραφό του ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας και Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ Γεώργιος Μαχειμάρης, έχει καταστήσει εντόνως γνωστή στην Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, την βούληση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να αποχωρήσει από την επιχείρηση «ευθύς αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες που εξελίσσονται στην κατεύθυνση που προτάθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών (οικονομοτεχνική μελέτη) για την σύσταση αυτόνομης ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας….», θέση την οποία επανέλαβε με την από 8905/7.12.2022  «εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του» με την οποία ζήτησε και την συμβολή των μελών του Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ «στην ως άνω κατεύθυνση για την ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας με την λήψη απόφασης του οργάνου (Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ) στη συνεδρίαση της 7.12.2022 ώστε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας να ΔΥΝΑΤΑΙ να αποχωρήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες ως ανωτέρω περιγράφονται…».

Η «εξαιρετικά επείγουσα επιστολή αυτή» του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας, δεν περιορίστηκε εις το αίτημα αλλά    προσέθεσε και παράγραφο ότι «Σε διαφορετική περίπτωση με πλήρη ενσυναίσθηση των συνεπειών για όλους, είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε αρνησικυρία (veto)».

Με την παράγραφο αυτή, «η επιστολή» άφηνε να εννοηθεί ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας υπήρχε περίπτωση να μην στείλει βεβαίωση της Οικονομικής του Υπηρεσίας  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση   Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου ότι από τις σχετικές  αποφάσεις περί παράτασης της συμμετοχής του στην ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του (Δήμου), προκειμένου η τελευταία να παρατείνει την εν θέματι επιχείρηση.
Το Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ στην συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2022, στην οποία μεταξύ άλλων θεμάτων Η.Δ.  ψήφισε και τον προϋπολογισμό του 2023 της επιχείρησης (περί του οποίου αναφέρομαι κατωτέρω), προέβη κατά πλειοψηφία στη λήψη της αιτουμένης απόφασης.

Προσωπικά, ως εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καταψήφισα το αίτημα αυτό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τους ακολούθους λόγους:
-Διότι το θέμα της χωριστής δημιουργίας ΔΕΥΑ για κάθε Δήμο, είναι απολύτως ξεπερασμένο σήμερα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί επίκαιρο πριν από 25 χρόνια, όταν ιδρύθηκαν οι Καποδιστριακοί Δήμοι, οι οποίοι  και προχώρησαν εις την δημιουργία αντίστοιχων ΔΕΥΑ.

Η εμπειρία από το εγχείρημα αυτό, μέχρι το 2010, όσο χρόνο κράτησε η λειτουργία των Καποδιστριακών Δήμων, υπήρξε εξόχως και καθολικά αρνητική και το στοιχείο αυτό επιβάρυνε σημαντικά και την εφεξής λειτουργία της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ η οποία προέκυψε από την συνένωση της ΔΕΥΑ του Δήμου Κερκυραίων και των προβληματικών ανοργάνωτων, υπερχρεωμένων ΔΕΥΑ των λοιπών Δήμων.
-Διότι η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ούτε ελέγχεται από αυτόν, (ούτε πρέπει να ελέγχεται) αλλά είναι μια επιχείρηση με σαφέστατα ξεχωριστή νομική προσωπικότητα η οποία ασχολείται με τα θέματα της ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία δεν γνωρίζουν  εδαφικούς διαχωρισμούς, επιδέχονται μόνο ενιαίο σχεδιασμό και αντιμετώπιση και προϋποθέτουν υψηλού επιπέδου στελεχιακή οργάνωση. Αυτή είναι η σημερινή πρόκληση και όχι η επιστροφή στον αραμπά.

-Διότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, με την συμμετοχή και των τριών Δήμων, δεν καθιστά εκ των προτέρων δεδομένο τον έλεγχο της επιχείρησης από τον μεγαλύτερο Δήμο και μπορεί να εγγυηθεί την ανεξάρτητη πορεία της επιχείρησης με βάση το συνολικό συμφέρον της νήσου Κέρκυρας και των κατά τόπους κοινωνιών. Άλλωστε ο νόμος που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγόρευσε τους τρεις Δημάρχους των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας, Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, στη θέση αντιστοίχως του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων του Δ.Σ της επιχείρησης. Ο νόμος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα κατ’αυτόν τον τρόπο με την τοποθέτηση εις το Προεδρείο του Δ.Σ των Δημάρχων και των τριών Δήμων. Εν τούτοις οι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, δεν αξιοποίησαν την νομοθετική αυτή ρύθμιση η οποία καθιστά υποχρεωτική την ουσιαστική και επιτελική λειτουργία του Δ.Σ.  και δίνει την δυνατότητα διαλόγου για την δυναμική  εξέλιξη της επιχείρησης, στο ίδιο επίπεδο, με τη συμμετοχή της ηγεσίας των τριών Δήμων.

-Διότι ήδη διαφαίνεται ότι και σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο έχει γίνει αντιληπτό ότι ο παραμερισμός των φραγμάτων και τα ημίμετρα των αφαλατώσεων δεν συνιστούν λύση μακράς πνοής του υδρευτικού προβλήματος της Κέρκυρας ενώ παράλληλα έχει κάνει την εμφάνισή του και ο πειρασμός της ιδιωτικοποίησης του υδρευτικού.

Το ενδεχόμενο αυτό, επιβάλλει την ενότητα της Κερκυραϊκής αυτοδιοίκησης και την αναβάθμιση της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες αντιστάσεις και δομές για να αποτραπεί η ομηρία της Κερκυραϊκής κοινωνίας στα ιδιωτικά συμφέροντα, στο κεφαλαιώδη και στρατηγικό τομέα των υποδομών της ύδρευσης.
Αρκετά έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα το αγαθό του νερού οι Κερκυραίοι, με τρόπο που αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. (Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα).
Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ της 23.12.2022, ψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2023.

Αναμφίβολα δεν μπορεί να εξαρθεί  το γεγονός ότι το Δ. Σ. δεν αφιέρωσε χρόνο για την προσέγγιση και ανάλυση του προϋπολογισμού, ούτε χρόνο για την συζήτησή του.

Και βεβαίως, η τυπική ψήφιση αυτή, δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό.
Τα έσοδα για το 2023 προβλέπονται εις το ύψος των 39.892.000 Ευρώ και αντίστοιχη είναι η πρόβλεψη των εξόδων.

Εν τούτοις τα τακτικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών προβλέπονται εις το ύψος των 16,5 εκατομ. Ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή, λαμβάνει υπ’όψη της διακύμανση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών το 2022, κατ’εκτίμηση ύψους 14,5 εκατομ. Ευρώ.
Αν ληφθεί υπ’όψη ότι εις το σκέλος των εξόδων οι αμοιβές προσωπικού 3,9 εκατομ. Ευρώ, οι αμοιβές και έξοδα τρίτων 1,8 εκατομ. Ευρώ και οι αμοιβές για παροχές τρίτων 9,0 εκατομ. Ευρώ, δίνουν ένα σύνολο 18.5 εκατομ. Ευρώ, προκύπτει η απόλυση ανελαστική θέση της επιχείρησης.

Στον τομέα των επενδύσεων της επιχείρησης (έργα υπό εκτέλεση), προβλέπεται κονδύλι ύψος 7,9 εκατομ. Ευρώ. Όμως το αντίστοιχο κονδύλι του έτους 2022 ήταν 10 εκατομ. Ευρώ, εν σχέσει με την πρόβλεψη του οποίου, κατά το έτος 2022 εκτελέστηκε, κατ’εκτίμηση,  ποσότητα έργου ύψους 0,9 εκατομ. Ευρώ, ήτοι το 10% της πρόβλεψης.

Στον τομέα αυτό, μάλλον κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση στο Δ.Σ πίνακα με τα ποσοστά  της πραγματοποίησης έργου σε σχέση με τις προβλέψεις τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια για την συναγωγή ορθών συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Γενικά από την επισκόπηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού, γίνεται φανερό ότι για να αρθεί το άθροισμα των εσόδων εις το προβλεπόμενο ύψος των 39 εκατομ. Ευρώ, επικρατεί εις τον συντάκτη του αδικαιολόγητη αισιοδοξία με αποτέλεσμα να γνωρίζουν εξ ίσου αδικαιολόγητη ευημερία οι προβλέψεις του, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται ούτε από τα κατ’ εκτίμηση παρατιθέμενα αποτελέσματα του έτους 2022, τα οποία πόρρω απέχουν από τις αντίστοιχες προβλέψεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόκλιση συνολικά του προβλεπόμενου ύψους των εσόδων για το 2023 από τα κατ’ εκτίμηση αποτελέσματα του 2022, ανέρχεται σε 12 εκατομ. Ευρώ, ήτοι το 1/3 του προϋπολογισμού, είναι a priori εκτός πραγματικότητας.

Πολύ μεγαλύτερη θα προέκυπτε η απόκλιση από την παράθεση των αποτελεσμάτων με βάση τον ετήσιο ισολογισμό της επιχείρησης.
Η κατ’εξακολούθηση ψήφιση ετησίων προϋπολογισμών με τέτοιες αποκλίσεις, με κατ’εκτίμηση συγκρίσεις, χωρίς κανονικούς ετήσιους ισολογισμούς που απεικονίζουν με ακρίβεια ευρώ τα επί μέρους κονδύλια ισοδυναμεί με κίνηση πλοίου στην ανοικτή θάλασσα, μέσα στην ομίχλη, χωρίς πυξίδα.

Η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ ως διαδημοτική επιχείρηση σε ένα καίριο στρατηγικό τομέα διπλής ζωτικής σημασίας για την Κέρκυρα, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι  η ύδρευση και η αποχέτευση, με συνεχή λειτουργία από την αρχική σύστασή της το έτος 1982 ως ΔΕΥΑΚ του Δήμου Κερκυραίων μέχρι σήμερα, ώστε να θεωρείται αυτονόητη, η απόκτηση από αυτήν σημαντικής εμπειρίας, δεν δείχνει με την λειτουργία της να έχει ενεργοποιήσει τα στρατηγικά αντανακλαστικά που επιβάλλουν οι συνθήκες για να δώσει μια σημαντική ώθηση εις την στρατηγική και αποτελεσματική επίλυση των κρίσιμων τομέων που διαχειρίζεται, μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η επιχείρηση, που είναι μακράν η σημαντικότερη δημοτική επιχείρηση της Ιόνιας Περιφέρειας, εμφανίζεται όμηρος των προβλημάτων της, εν πολλοίς δευτερεύουσας φύσης και αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου της οργάνωσής της, όπως αυτή προέκυψε από την συνένωση όλων των ΔΕΥΑ των καταργηθέντων Δήμων της Κέρκυρας το 2011, με χαμηλή παραγωγικότητα, δυσανάλογη μάλιστα προς το στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει.

Η έξοδος από την ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, δεν αποτελεί λύση, δεν συνιστά καν δίλημμα!! Απλά θα προσθέσει δύο νέες προβληματικές από την ίδρυσή τους επιχειρήσεις εις τον τομέα και θα εμποδίσει την ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ να επαναπροσδιορίσει και να υπηρετήσει στρατηγικά σχέδια δράσης για την συνολική και σε βάθος χρόνου λύση του προβλήματος ύδρευσης.
Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και επιτακτικά, είναι να ανοίξει εκτεταμένη συζήτηση εις το Δ.Σ  της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και εις τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών Δήμων για όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση, ώστε αφ’ενός να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή αντίληψη και κατανόηση εις την Κερκυραϊκή κοινωνία και αφ’ετέρου να περάσει εις το κοινωνικό προσκήνιο η επιχείρηση, οι επιμέρους λειτουργίες της, η αποτελεσματικότητα, οι σχεδιασμοί, τα προβλήματα και οι προοπτικές της, βγαίνοντας έτσι από το περιθώριο, το οποίο χαρακτηρίζει η απουσία ειδήσεων και πληροφόρηση.

Την πρωτοβουλία και την ευθύνη να ανοίξει και να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση, την έχουν πρώτιστα οι Δήμαρχοι των τριών Δήμων της Κέρκυρας (Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι) αντιστοίχως του Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και τα υπόλοιπα μέλη του, καθώς και οι δημοτικές παρατάξεις που λειτουργούν στα 3 Δημοτικά Συμβούλια.
Η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ πρέπει να επιστρέψει δυναμικά στην Κερκυραϊκή κοινωνία, ως διαδημοτική επιχείρηση που διαχειρίζεται αποκλειστικά τους νευραλγικούς και δυναμικούς τομείς του Κερκυραϊκού νερού και της αποχέτευσης που αποτελούν βασικά  στοιχεία και προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης της Κέρκυρας και της προοπτικής της εις το μέλλον.

Από την σκοπιά αυτή, είναι απορίας άξιο, γιατί η επιχείρηση  απουσιάζει από τον διάλογο για την αναπτυξιακή πορεία και το μέλλον της ΚΈΡΚΥΡΑΣ, (γενικώς απουσιάζουν σχετικές προτάσεις της), ενώ δέχθηκε παθητικά την υπερφαλάγγισή της και την αναδίπλωση από τα σχέδια και τις μελέτες που εκπονήθηκαν για τη λύση του μείζονος υδρευτικού προβλήματος της Κέρκυρας, καίτοι την αφορούσαν πρωτίστως, κυρίως και άμεσα. Η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ ως πρώτο βήμα  της επιστροφής της εις την ανοιχτή κοινωνική δράση, πρέπει να επαναφέρει την καθημερινή ενημέρωση αναφορικά με τις ποσότητες νερού που διατίθενται από τα δίκτυα της για την ύδρευση όλης της Κέρκυρας, της προέλευσης τους, τις βλάβες που σημειώνονται, της επισκευαστής ανταπόκρισης κλπ.

Μέσα από αυτή την ενημέρωση θα διαπιστώνονται και οι πραγματικές δυνατότητες ύδρευσης που διαθέτει.

Κέρκυρα 30 Ιανουαρίου 2023,  
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
πρώην Δήμαρχος Κερκυραίων, μέλος του ΔΣ.