Η τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

Η τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για τις 24 Μαρτίου στις 13:00 έχει οριστεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ για τα σωματεία μέλη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας εντός του Εθνικού

05
Μαρτίου / 2019

 Σταδίου Κέρκυρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα  στις 14:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 01/01/2018-31/12/2018. ΕΚΓΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ –ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ . ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2018-31/12/2018
4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
.Έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παρ. 3 του Α.Ν 2725/99 και το άρθρο 7α παρ. γ του καταστατικού, σας γνωστοποιούμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου.
1. Α.Σ ΑΤΛΑΣ
2. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
4. Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ
5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΕΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ
6. Α.Π.Σ ΝΑΥΣΙΚΑ
7. Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ
8. Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
9. Α.Σ. ΙΑΣΩΝ
10. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
11. Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ
12. Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 
 

Ελένη Κορωνάκη