Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 20/2/2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

04
Μαρτίου / 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              Ρίζος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    Μάντζου Δήμητρα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Γεωργίου Όλγα
ΤΑΜΙΑΣ:                                   Τσώτου Μαρκέλλα
ΜΕΛΟΣ:                                    Νούσιας Χαράλαμπος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:    Ευθυμίου Χρήστος
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά το απερχόμενο Διοικη-τικό Συμβούλιο και κυρίως τον επί εξαετία Πρόεδρο του Συλλόγου : Αλεξίου Παύλο .