Υπ. Τουρισμού: «Εμείς εγκρίνουμε ό,τι βεβαιώνει ο Δήμος!»

Υπ. Τουρισμού: «Εμείς εγκρίνουμε ό,τι βεβαιώνει ο Δήμος!»

Σφιχτά κρατάει το δικαίωμά του να αποφασίζει για τις κυκλοφοριακές και εμπορικές συνθήκες της κάθε πόλης, το υπ. Τουρισμού. Με την απάντησή του στο προχθεσινό, κύριο άρθρο της «κ.Ε.»

15
Ιουνίου / 2017

ισχυρίζεται μάλιστα πως ό, τι εγκρίνει η υπουργός με την υπογραφή της βεβαιώνεται από τις δημοτικές Υπηρεσίες. Ένα κατηγορηματικό «όχι, δεν είναι έτσι» αντιτείνει ο Κώστας Νικολούζος. Ζητούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.
 
Στην βεβαίωση που μας χορηγεί ο Δήμος, προκειμένου να εκδοθεί άδεια δρομολόγησης περιηγητικού λεωφορείου, περιγράφονται η αφετηρία, οι στάσεις και η διαδρομή που εγκρίνουμε να εκτελείται, διατείνεται το υπουργείο Τουρισμού στην απάντησή του στο κύριο άρθρο της «κ.Ε.» (13.6.17) για το θέμα. Προσθέτει μάλιστα ότι ο (κάθε) Δήμος ως εκ τούτου διατηρεί και τη δυνατότητα να αλλάζει αυτά τα δεδομένα εφόσον συντρέχουν γι' αυτό κάποιοι λόγοι, τροποποιώντας εντέλει και τη βεβαίωση που επισυνάπτεται στην αίτηση για την χορήγηση άδειας συγκεκριμένης διαδρομής, κάθε λεωφορείου.
 
Τι λέει ο Δήμος
 
Μια μέρα μετά την σύσκεψη στην Περιφέρεια με αφορμή το θέμα, ο δήμαρχος Κώστας Νικολούζος σχολίασε την απάντηση του υπ. Τουρισμού στην κ.Ε., λέγοντας κατηγορηματικά ότι ουδέποτε ζητήθηκε από τις δημοτικές Υπηρεσίες βεβαίωση/έγκριση της αφετηρίας, της διαδρομής και των στάσεων των περιηγητικών λεωφορείων, προκειμένου να τους χορηγηθεί η ειδική άδεια. Η μόνη συμβολή των δημοτικών Υπηρεσιών σ' αυτήν τη διαδικασία είναι η καταμέτρηση της χιλιομετρικής απόστασης της διαδρομής (σ.σ. όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αντίγραφα των οποίων έχει στη διάθεσή της η «κ.Ε.»).

Όσον για τις στάσεις, γίνεται γνωστό ότι σχετική βεβαίωση χορηγείται (σ.σ.!) από την Υπηρεσία συγκοινωνιών της ΠΙΝ και μόνο όταν αυτές ζητείται να γίνονται σε τμήματα των εθνικών οδών, που είναι και στην δικαιοδοσία της. Όμως στις υπουργικές αποφάσεις αναφέρονται και στάσεις εντός του δημοτικού δικτύου, για τις οποίες ο δήμαρχος επιμένει ότι ουδέποτε εγκρίθηκαν από τις δημοτικές Υπηρεσίες.
 
Το υπουργείο Τουρισμού
 
«Το Υπουργείο Τουρισμού σε απάντηση του δημοσιεύματος της εφημερίδας σας σχετικά με την "αδειοδότηση των περιηγητικών λεωφορείων" της Κέρκυρας (http://www.enimerosi.com/details.php?id=10608) διευκρινίζει ότι η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων αστικής περιήγησης γίνεται σε ειδικές διαδρομές, οι οποίες εγκρίνονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργείων Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών. 
Η σύνταξη και έκδοση των αποφάσεων αυτών στηρίζεται σε σύνολο βεβαιώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το νόμο από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου Δήμου όσον αφορά:
· το ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων 
· τον καθορισμό του χώρου της αφετηρίας και των σημείων των στάσεων
· το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα από τον εκάστοτε Δήμο, να προσδιορίσει ή να μεταβάλει την προτεινόμενη ειδική διαδρομή, αν και εφόσον κρίνει ότι λόγω κυκλοφοριακής κίνησης ή άλλων παραγόντων, η διαδρομή αυτή χρήζει αλλαγών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Δήμος αποτυπώνει την διαδρομή ή τη μεταβολή αυτής στην ανάλογη σχετική βεβαίωση που χορηγεί».