Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Φράγμα Πείρου: Δαπανήθηκαν 240 εκατ. ευρώ και κανείς δεν θέλει να το πάρει!

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
22 Φεβρουαρίου 2017 / 13:13

ΠΑΤΡΑ. Η "Π" ανοίγει σήμερα τον φάκελο του φράγματος Πείρου - Παραπείρου, ενός έργου για το οποίο χρειάστηκαν δεκαετίες και κυρίως 240 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του.

Το έργο βρίσκεται σήμερα στο 97% της υλοποίησής του και από το δευτερεύων φράγμα Βαλμαντούρας, η Πάτρα μπορεί να τροφοδοτηθεί άμεσα με 90.000 κ.μ. πόσιμο νερό την ημέρα για πολλούς μήνες το χρόνο, όμως κανείς δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να αναλάβει την διαχείριση του έργου.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του, το φράγμα Πείρου - Παραπείρου θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αφού θα επιλύσει σε μακροχρόνια βάση το πρόβλημα υδροδότησης του Δήμου Πατρέων, της Βιομηχανικής Περιοχής καθώς και των Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα να συγκροτηθεί φορέας διαχείρισης, με ευθύνη των υδροδοτούμενων δήμων.
Αυτός όμως ήταν και ένας από τους όρους της εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου και έτσι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα καμία πρόθεση δεν διαφαίνεται από την πλευρά των δήμων για την ανάληψη αυτής της υποχρέωσης.
Η «Π» πριν από λίγες ημέρες έκανε μια επιτόπια αυτοψία και στα δύο φράγματα, για να αναδείξει την αδράνεια που επικρατεί για ένα τόσο μεγάλο έργο, για το οποίο διατέθηκαν 240.000.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια και τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κινδυνεύει να μείνει στα αζήτητα.
Το μικρότερο φράγμα της Βαλμαντούρας, έχει ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο του 2013. Σκοπός του είναι να συγκεντρώνει τα ύδατα του ποταμού Παραπείρου και να τα διοχετεύει μέσω αγωγού στον ταμιευτήρα του μεγάλο φράγματος Αστερίου. Όμως με μια λύση by pass, το νερό μπορεί να διοχετευθεί στον κύριο αγωγό μεταφοράς ύδατος στην Πάτρα. Η λύση αυτή επελέγη γιατί στο έλεγχο που θα γινόταν το 2014 από το Ταμείο Συνοχής, το έργο έπρεπε να είναι λειτουργικά έτοιμο για να μην επιστραφούν στην Ε.Ε. 116 εκατ. ευρώ που είχαν ληφθεί για την χρηματοδότηση του έργου. Έτσι καλύφθηκε η υποχρέωση για την λειτουργικότητα του έργου και παράλληλα βρέθηκε μια προσωρινή λύση για την τροφοδοσία της Πάτρας με 90.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση του κυρίως φράγματος.
Το νερό αυτό όμως, παραμένει ακόμα και σήμερα αναξιοποίητο, ενώ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την Πάτρα για πολλούς μήνες τον χρόνο, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά από αυτά που δίνει η ΔΕΥΑΠ στη ΔΕΗ για την λειτουργία των γεωτρήσεών της.