Τετάρτη 06.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Φοιτητικές εκλογές στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
24 Σεπτεμβρίου 2023 / 19:27

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών στην Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ). Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με ετήσια θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10:00 έως 14:00. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών στην Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του ΤΤΗΕ [email protected] έως την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, ώρα 14:00.

ΦΩΤΟ@ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ