Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Έλλειψη απαρτίας χθες στο δημοτικό συμβούλιο Κεντρ. Κέρκυρας - Κατεπείγουσα σήμερα

Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας
07 Σεπτεμβρίου 2023 / 12:21
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και μόνο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μόνον 19 δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν «παρών» στη χθεσινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη απαρτίας και η συνεδρίαση να αναβληθεί. 

Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια πιέζουν ασφυκτικά και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται συνεδριάσεις ένα μήνα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο πρόεδρος καλεί σήμερα και πάλι σε συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης επι 40 θεμάτων που έχουν χαρακτήρα κατεπείγοντος:

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Μεταλληνός επισημαίνει «Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδριάσεως συνίσταται στο γεγονός ότι τα θέματα αφορούν στη λειτουργία του Δήμου και υπάρχουν προθεσμίες. Ο λόγος του κατεπείγοντος τεκμηριώνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων».

Η ημερήσια διάταξη 

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και μόνο και θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

1. Έγκριση για τη δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών εντός των ορίων του Δήμου μας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός) (Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-9/21.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΙΒΥ46ΜΓ2Α-ΔΞΑ) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική εγκατάστασης Σ.Μ.Α. και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης) (Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Έγκριση για την αγορά ακινήτου για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Αλεπού της Κοινότητας Αλεπούς, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού) (Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

4. Πιλοτική Δράση «Επιδότηση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σύνολο των συνταξιούχων».

5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 16-132/30.5.2023 με θέμα «Αποδοχή της υπ. αριθμ. 8-6/30-5-2023  Απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας περί της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των  οχημάτων του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» (Χρησιδάνειο) έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης αυτών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» και παροχή εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης του Χρησιδανείου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

6. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

7. Έγκριση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Εξωτερικοί Συνεργάτες και υπηρεσίες του έργου JUMP του προγράμματος INTERREG V-A Greece - Italy 2014- 2020» της Πράξης «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

8. Έγκριση χορηγήσεως 1ης Παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & Υπαίθριων χώρων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

10. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα – Περιοχή Οικισμού Βιρού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

13. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα Μον Ρεπό στη ΔΕ Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχίλλειων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

15. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

17. Διόρθωση με ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 21 – 264/1.8.2023 (ΑΔΑ: 617Ζ46ΜΓ2Α-Η0Σ) περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

18. Εισήγηση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

19. Έγκριση εγκατάστασης “ΑΕΡΟΫΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟY ΘΟΛΟY ΜΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΫ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟ 2 ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ”  για την κάλυψη αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αλυκών της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

20. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

21. Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

22. Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

23. Παροχή σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στην περιοχή του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας (Ν.Α.Ο.Κ.) Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

24. Τροποποίηση της αριθμόν 4-29/24.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΖΜ46ΜΓ2Α-ΩΩ3) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τον Διαποντίων Νήσων» για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 5χ5 Κρήνης» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).

25. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ στην Ερείκουσα» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).

26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).

27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Κοντοκαλίου» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

30. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του   του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

31. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 (διάρκεια) της σύμβασης με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τη λύση και εκκαθάριση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

32. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμόν 4-34/24.2.2023 (ΑΔΑ: ΡΗΖΔ46ΜΓ2Α-7Θ3) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ.ΠΗ. για «Διάθεση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις εγκαταστάσεις του Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ.ΠΗ. (ΜΕΑ ΧΥΤ) στην Ήπειρο» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

33. Έγκριση 7ου πρακτικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» περί αναμόρφωσης (1ης) του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

34. Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων Σχολικών Κτιρίων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

35. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Χειροσφαίρισης Φαίαξ Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

36. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Ηπειρωτικός Σύλλογος Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

37. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου «Corfu Mountain Trail» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

38. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

39. Έγκριση παραχώρησης στη Λέσχη «LIONS ΚΕΡΚΥΡΑ CLUB» χρήσης της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

40. Έγκριση παραχώρησης στην Επιτροπή διενέργειας του «6ου ΦΩΤΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023» χρήσης της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας σ (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).


 

   

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.