Κυριακή 21.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συνεδριάζουν οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ
16 Ιουνίου 2023 / 11:50
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Η εισαγωγή τοποθέτηση της Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα (video)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πραγματοποιούνται σήμερα στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων της τρέχουσας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020) και της νέας προγραμματικής περιόδου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027).

Η έναρξη έγινε στις 10.00 π.μ. με την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» προκειμένου να συζητήσει την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ  θα συζητηθούν και ειδικότερα οριζόντια θέματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, η αξιολόγηση των προγραμμάτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων του Δικαιούχων.  Επίσης, θα συζητηθούν νέα θέματα όπως είναι η προσέγγιση Bauhaus στα έργα, η ένταξη μεταναστών, κ.α.

Στις 13.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση επί της  πορείας  υλοποίησης του προγράμματος  ενώ θα γίνει παρουσίαση αποτελεσμάτων τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όσο και από δικαιούχους οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχουν τα συγκεκριμένα έργα που υλοποίησαν.

Στις συνεδριάσεις παρίστανται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κ. κ. Ελενα Μπανάβα και Πανταζάτος Παναγιώτης (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) και Αναστασία Μπακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης).

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν :

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι Δημοσίων Αρχών, Ειδικών Υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών Δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, κ.α). 

Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.