Σάββατο 30.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣτΕ - Ερημίτης: Οι νομικές θέσεις που υποστήριξε ο Γιώργος Καλούδης

ΣτΕ
01 Ιουνίου 2023 / 11:56

Το Δικαστήριο χορήγησε προθεσμία μέχρι τις 9 Ιύνη 2023 για κατάθεση υπομνημάτων και συμπληρωματικών στοιχείων.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συζητήθηκε χθες 31 Μάη 2023 στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 5μελή του σύνθεση, η αίτηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που ενεργούσε και για λογαριασμό του Κινήματος Save Erimitis για την ακύρωση της υψομετρικής μελέτης και των αδειών πολεοδόμησης και καταστροφής του Ερημίτη.

Συνοπτικά οι νομικές θέσεις που υποστήριξε ο Γιώργος Καλούδης

Α) Η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη (υψομετρική μελέτη) τυγχάνει ακυρωτέα διότι κατά παράβαση κατ’ ουσία διατάξεως νόμου, άλλως κατ’ εσφαλμένη αιτιολογία:

α) Έλαβε τον τύπο υπουργικής απόφασης αντί προεδρικού διατάγματος, όπως απαιτεί η νομολογία του Δικαστηρίου Σας (βλ. ΣτΕ 642/2019 σκ.15 κ.α.),

β) Η εγκεκριμένη δια της υπουργικής αποφάσεως υψομετρική μελέτη δεν πληροί τις νόμιμες προδιαγραφές, δεν διασφαλίζει την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων (μη οριοθέτηση χειμάρρων – ρεμάτων).
 
γ) Δεν έλαβε υπόψη της τα μονοπάτια που διατρέχουν το ακίνητο και την ακώλυτη πρόσβαση στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, τον αιγιαλό, την παραλία και τους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, όπως ρητά προβλέπει το ΕΣΧΑΔΑ και η Πολεοδομική Μελέτη (βλ. άρθρο 4 αυτής – προσβασιμότητα).
 
δ) Λόγω της αγνόησης των ως άνω τριών (3) παλαιών μονοπατιών η υψομετρική μελέτη είναι σε αντίθεση προς τις συνταγματικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αναλογικότητας (βλ. ΣτΕ 462/2010 κ.α.).
Τα υφιστάμενα μονοπάτια έπρεπε να προβλεφθούν και αναδειχθούν, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των δασικών εκτάσεων, του αιγιαλού και της παραλίας, τα οποία είναι κοινόχρηστα αγαθά.
 
Β) Η β’ προσβαλλόμενη (οικοδομική άδεια) τυγχάνει ακυρωτέα διότι κατά παράβαση κατ’ ουσία διατάξεως νόμου, άλλως κατ’ εσφαλμένη αιτιολογία:

α) Εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρότι η διεύθυνση αυτή κατ’ άρθρο 15 του Ν.3986/2011, διαθέτει την σχετική αρμοδιότητα μόνο ως προς τα δημόσια ακίνητα ενώ το επίδικο ακίνητο μετά την μεταβίβαση του ως προς τα οικοδομικά τετράγωνα κατά πλήρη κυριότητα προς την εταιρεία «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» απώλεσε τον χαρακτήρα του ως Δημόσιο Ακίνητο.

β) Εκδόθηκε χωρίς την προηγούμενη παραχώρηση, βάσει του άρθρου 12 παρ. 7 περ. β του Ν. 3986/2011 της απαιτούμενης από την πολεοδομική μελέτη έκτασης για την δημιουργία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων προς τον οικείο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

γ) Εκδόθηκε χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των χειμάρρων που διασχίζουν το ακίνητο του Ερημίτη. Για την οριοθέτηση προέβλεπε ο Ν.880/1979 και ήδη ο Ν.4258/2014, όπως ρητά αναφέρουμε στην αίτησή μας (δεν επικαλούμαστε μόνον τον προηγούμενο νόμο, όπως ισχυρίζεται η παρεμβαίνουσα).
 
δ) Εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου στην διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7α΄ in fine του Ν. 3986/2011 μέγιστου μέσου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατά 0,033 σε 0,43 αντί του 0,40 και μη λαμβανομένης υπόψιν της μεταβολής του χαρακτήρα του ακινήτου από δημόσιο σε ιδιωτικό από της ημερομηνία της περιέλευσης τους στην ως άνω εταιρεία.

Το Δικαστήριο χορήγησε  προθεσμία μέχρι τις 9 Ιούνη 2023 για κατάθεση υπομνημάτων και συμπληρωματικών στοιχείων.
 
ε) Η εν λόγω άδεια εξεδόθη ενόσω δεν είχε ακόμη τελεσιδικήσει η σχετική πράξη χαρακτηρισμού του ακινήτου από άποψη  δασικής νομοθεσίας, καθότι εκκρεμούσε αίτηση ακυρώσεως του Συλλόγου «ΕΡΗΜΙΤΗ Πλους – Περιβαλλοντική Προστασία Ακτίων Βορείου Στενού Κέρκυρας κατά της υπ’ αριθμ. 8/7.6.2017απόφασης της τεχνικής επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων της ΠΕ Κέρκυρας, με την οποία είχαν απορριφθεί αντιρρήσεις του αιτούντος Συλλόγου κατά της 13830/6615/23.7.2015 πράξης χαρακτηρισμού του Διευθυντή Δασών Κέρκυρας. Βάσει της αύτης πράξης, έκταση 12.560,51 τμ είχε χαρακτηριστεί ως μη δασικού χαρακτήρα.
 
Ο Γιώργος Καλούδης ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, και τις εξής θέσεις:
 
«Ο απείρου φυσικού κάλλους Ερημίτης είναι ο τελευταίος παράδεισος της Κέρκυρας. Δεν ανήκει στους Κερκυραίους δεν ανήκει στο ΣτΕ δεν ανήκει στους Έλληνες αλλά ανήκει στις επόμενες γενιές , στους αγέννητους των επόμενων χιλιάδων χρόνων , από τους οποίους ουδείς μπορεί να τον κλέψει.
 
Το ΣτΕ είναι ο καλύτερος θεσμός της πατρίδας μας και είναι βαριά η κληρονομιά στο Ε΄Τμήμα του φωτισμένου Δικαστή Μιχάλη Δεκλερή που έγραψε ιστορία ως Πρόεδρος αυτού.
 
2010-2015 με τα μνημόνια το ΣτΕ επηρεάστηκε και πέρασε μία περίοδο κρίσης αλλά από το 2015 επέστρεψε στο φυσικό του δρόμο ως ο βασικός θεσμός υποστήριξης του Συντάγματος από τις αυθαιρεσίες των κυβερνήσεων και της διοίκησης. Καταφύγιο κάθε αδικούμενου πολίτη.
 
Και είναι σκάνδαλο μέγα  το ακαταδίωκτο, η ποινική και αστική ασυλία που έδωσαν με το 1ο Μνημόνιο οι ξένοι στο ΤΑΙΠΕΔ από το 2011 για να εκτελεί τα εγκλήματά του σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
 
Είναι μέγα σκάνδαλο επίσης η πώληση του Ερημίτη στην εταιρεία βιασμού του αντί δύο εκατομμυρίων ευρώ ενώ είχε αντικειμενική αξία δέκα εννέα εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για αισχροκέρδεια την οποία επίσης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το Δικαστήριό Σας.

Πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το Δικαστήριό Σας ότι η αλβανική ακτή είναι σε 2.650 μέτρα από αυτό και είναι άγνωστοι οι μέτοχοι που κρύβονται πίσω από την εταιρεία αυτή που δεν αποκλείεται αν είναι και αλβανικής υπηκοότητας την ώρα που η κυβέρνηση Ράμα επιδιώκει την εκδίωξη των Ελλήνων μειονοτικών από τη Χειμάρρα. Περιμένουμε δικαιοσύνη».

Γιώργος Καλούδης