Τετάρτη 29.11.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ξεκινάει τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας Νότιας Κέρκυρας

Κέντρο Κοινότητας
14 Μαρτίου 2023 / 11:15

Στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεκινάει τη λειτουργία το Κέντρο Κοινότητας Νότιας Κέρκυρας, το οποίο θα στεγάζεται στο κτίριο “Μελιτειέων” στα Μωραΐτικα. 
Στόχος της νέας δομής είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται τοπικά, περιφερειακά και πανελλαδικά.
 
Το «Κέντρο Κοινότητας», θα είναι στελεχωμένο με μία Κοινωνική Λειτουργό και μια Ψυχολόγο και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Διοίκησης & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

· Υποδοχή– Ενημέρωση –Υποστήριξη των πολιτών.
· Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
· Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξή τους.
· Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη  σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.
·Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
·Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020, η δομή θα λειτουργεί στο πλαίσιο δράσεων της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας  για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διεύθυνση: Μωραΐτικα, ΚΕΡΚΥΡΑ
Ημέρες Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή/ Αιτήσεις Επιδομάτων Τρίτη & Πέμπτη Κατόπιν Ραντεβού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2661360323
Email: [email protected]