Η GISSCO A.E, ζητά να προσλάβει οδηγούς-Ανεφοδιαστές Αεροσκαφών για τον αερολιμένα Κέρκυρας

Η GISSCO A.E, ζητά να προσλάβει οδηγούς-Ανεφοδιαστές Αεροσκαφών για τον αερολιμένα Κέρκυρας

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αμοιβών (το οποίο περιλαμβάνει πέραν του μισθού,ιδιωτική ασφάλεια του υπαλλήλου και των μελών της οικογενείας αυτού, bonus παραγωγικότητας) καθώς και δυνατότητες εξέλιξης

17
Φεβρουαρίου / 2023

Η GISSCO A.E, η μεγαλύτερη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροπορικών Καυσίμων στην Ελλάδα, με δραστηριότητα σε περισσότερα από 23 αεροδρόμια και στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει:

Οδηγούς - Ανεφοδιαστές  Αεροσκαφών για τις  Εγκαταστάσεις   Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της Εταιρείας, στον αερολιμένα Κέρκυρας

Απαραίτητα προσόντα:

1.Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας
2.Εμπειρία οδήγησης οχημάτων που απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας , τουλάχιστον 5 χρόνια.
3.Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
4.Γνώση Αγγλικών
5.Ηλικία έως 35 ετών

Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συναφή κλάδο, καθώς Πτυχίο ΤΕΙ, Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ,θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για την  αποτελεσματικότητα και συνέπεια, το ομαδικό πνεύμα  και το υψηλό κίνητρο για δυναμική συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αμοιβών (το οποίο περιλαμβάνει πέραν του μισθού, ιδιωτική ασφάλεια του υπαλλήλου και των μελών  της οικογενείας αυτού, bonus παραγωγικότητας κ.λ.π) καθώς και δυνατότητες εξέλιξης. 
Αποστείλατε  βιογραφικό σημείωμα , έως 01.03.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] ή στην  ταχυδρομική διεύθυνση:

GISSCO A.E
Λ. Βουλιαγμένης 2 και Παπαφλέσσα
167 77 Ελληνικό
Υπ ’ όψη κου Κανταρτζή Στέφανου
Τηλ : 210-9607825
Fax:  210- 9607840