Ρ. Κράτσα: Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ανάδοχο για το εργοστάσιο της Κέρκυρας

Ρ. Κράτσα: Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ανάδοχο για το εργοστάσιο της Κέρκυρας

ΦΩΤΟ@ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για το έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας

01
Φεβρουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μακρά αναμένεται να είναι ακόμη η διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας. Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας, ωστόσο ο αναδόχος δεν αναμένεται νωρίτερα από το καλοκαίρι.

Όπως έχει ήδη δημοσιεύσει η «Ε» (φύλλο 28-01-2023) προσφορές κατατέθηκαν από τις εξής τρεις ενώσεις εταιρειών:
1. ENΩΣH OIKONOMIKΩN ΦOPEΩN HΛEKTΩP - W.A.Τ.Τ.
2. ENΩΣH ETAIPEIΩN TEPNA ENEPΓEIAKH A.B.E.T.E. - MEΣOΓEIOΣ A.E.
3. ENΩΣH ETAIPEIΩN INTRAKAT - T & T KATAΣKEYEΣ A.E.


Η αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από την Εφταμελή Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία και θα συνεδριάσει στις 13 Φεβρουαρίου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και των εγγυητικών επιστολών που θα εξασφαλίζουν την συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό.

Έπεται η τεχνική βαθμολόγησή  τους βάσει των προσφορών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι παρότι η διαδικασία αναμένεται μακρά, ωστόσο για πρώτη φορά φτάνει σε αυτό το στάδιο, καθώς  στο παρελθόν ο διαγωνισμός είχε κολλήσει στις ενστάσεις.

Όπως τόνισε στην «Ε» η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα ο τελικός ανάδοχος του έργου αναμένεται να προκύψει μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο, διευκρινίζοντας ότι οι εκλογές που θα μεσολαβήσουν δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον διαγωνισμό.
 
Το έργο
 
Το έργο που δημοπρατήθηκε για τρίτη φορά, μετά το «ναυάγιο» των προηγούμενων διαγωνισμών, είναι συνολικού προϋπολογισμού 64.699.209,21 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Ειδικότερα η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας θα στοιχίσει 33.963.294,14 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 30.735.915,07 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Χρηματοδότηση

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, από ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.


ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ