Ποιες εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

Ποιες εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

ΦΩΤΟ@ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟ

Η κατάθεση των προσφορών ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι.Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών

27
Ιανουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις προσφορές κατατέθηκαν τελικά για το έργο της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας.Η υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών, μετά τη νέα παράταση που δόθηκε, λόγω της εκκρεμότητας με την ανανέωση της έγκρισης των εργοληπτικών πτυχίων από πλευράς Υπουργείου Υποδομών, έληξε σήμερα στη 1 μ.μ. , χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει οριστεί για την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.
 
Ειδικότερα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι οι εξής:
 
1. ENΩΣH OIKONOMIKΩN ΦOPEΩN HΛEKTΩP - W.A.
2. ENΩΣH ETAIPEIΩN TEPNA ENEPΓEIAKH A.B.E.T.E. - MEΣOΓEIOΣ A.E.
3. ENΩΣH ETAIPEIΩN INTRAKAT - T & T KATAΣKEYEΣ A.E.
 
Το έργο
 
Το έργο που δημοπρατήθηκε για τρίτη φορά, μετά το «ναυάγιο» των προηγούμενων διαγωνισμών, αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 64.699.209,21 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Ειδικότερα η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας θα στοιχίσει 33.963.294,14 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 30.735.915,07 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, από ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στόχος

Στόχος της εγκατάστασης, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος, είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς και κοµπόστ του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής.

Σημειώνεται ότι στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επιπροσθέτως, εντός του ίδιου γηπέδου κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων,  δυναμικότητας 12.500 τόνων ετησίως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.). 

Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγµένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
 
Προθεσμία
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε 96 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες το ανώτερο, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι έξι μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα 72 μήνες στην κανονική λειτουργία.
 
 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ