Βγήκε επιτέλους «στον αέρα» η προκήρυξη του ΕΚΑΒ για τα 18 ασθενοφόρα

Βγήκε επιτέλους «στον αέρα» η προκήρυξη του ΕΚΑΒ για τα 18 ασθενοφόρα

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 3 Μαρτίου 2023

27
Ιανουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προκηρύχθηκε επιτέλους από το ΕΚΑΒ ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την προμήθεια των 18 ασθενοφόρων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 3 Μαρτίου 2023, οπότε θα κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. Μετά από το διάστημα που προβλέπεται για τυχόν ενστάσεις, θα οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος και θα υπογραφεί η σύμβαση, με προθεσμία παράδοσης των οχημάτων τους 6 μήνες. 

Όπως δηλώνει στην "Ε" η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Μελίτα Ανδριώτη, τα εννιά από αυτά τα οχήματα προορίζονται για την Κέρκυρα. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: 

- 5 ασθενοφόρων οχημάτων τύπου “Β” 4x2,
- 4 Κινητών Μονάδων τύπου “C”,
- 5 Οχημάτων Μικρού Όγκου και
- 4 ασθενοφόρων οχημάτων τύπου “Β” 4x4 Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Η εκτιμώμενη αξία των τεσσάρων συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό του 1.736.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Από το 2019

Η ένταξη του έργου της προμήθειας στο ΕΣΠΑ -αρχικά για εννέα ασθενοφόρα- έγινε τον Δεκέμβρη του 2019 από την Περιφερειακή Αρχή Κράτσα με προϋπολογισμό 737 χιλ. ευρώ. Υπεύθυνο για τη δημοπράτηση του έργου ορίστηκε το ΕΚΑΒ βάσει προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Κύλισαν έτσι δύο χρόνια, χωρίς να κουνηθεί «φύλλο», με τις ευθύνες να αποδίδονται στις συνθήκες της πανδημίας. 

Στο τέλος του 2021, το ΕΚΑΒ ζητά από την Περιφέρεια να γίνει τροποποίηση της πράξης ένταξης λόγω αυξημένων αναγκών και να γίνει προμήθεια 18 αντί 9 ασθενοφόρων, για να γίνει συνολική αντικατάσταση του στόλου (τα 9 για την Κέρκυρα). Πράγματι η απόφαση ένταξης τροποποιείται από τη Διαχειριστική αρχή, αυξάνοντας το ποσό στο 1,376 εκ. ευρώ. Τον Γενάρη του 2022 δημοσιεύεται ο διαγωνισμός αλλά δεν  εκδηλώνεται ενδιαφέρον από καμία εταιρεία.

Πληρώματα    

Ωστόσο η «καρδιά» του προβλήματος στο νησί είναι το προσωπικό του ΕΚΑΒ, περισσότερο και από τα καινούργια οχήματα. Εν ολίγοις, όσα οχήματα και να διαθέτει, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο πλήρωμα για να τα λειτουργήσει…  Το ΕΚΑΒ Νότιας Κέρκυρας πχ. λειτουργεί τις μισές μέρες του μήνα, ενώ η Βόρεια Κέρκυρα δεν έχει καν βάση, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ