Ολοκληρώθηκε το διήμερο σεμινάριο με θέμα «Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελάτη»

Ολοκληρώθηκε το διήμερο σεμινάριο με θέμα «Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελάτη»

Το σεμινάριο χαιρέτησε και ο κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Μέλος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ.

Οι επιχειρήσεις εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του εν λόγω διαδραστικού σεμιναρίου, το οποίο παρακολούθησαν νέοι αλλά και πεπειραμένοι πωλητές όλων των βαθμίδων

05
Δεκεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 2 και 3 Δεκέμβρη 2022 στη Κέρκυρα, με θέμα «Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελάτη», με την συμμετοχή τοπικών επιχειρηματιών –παραγωγών.

Οι επιχειρήσεις εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του εν λόγω διαδραστικού σεμιναρίου, το οποίο  παρακολούθησαν νέοι αλλά και πεπειραμένοι πωλητές όλων των βαθμίδων, που ήθελαν  να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σε σύγχρονες μεθοδολογίες χειρισμού πελατών.

Η πώληση σήμερα χρειάζεται στρατηγική, για αυτό και η θεματολογία του σεμιναρίου αφορούσε σε ένα σύνολο πρακτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στο χτίσιμο μιας εμπειρίας πελάτη που δημιουργεί ευκαιρίες. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτήκαν σε μια δομημένη διαδικασία πώλησης μέσα από την εξάσκηση παιχνιδιών ρόλων και δημιουργία ομάδων.

«Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ έχει ως κύριο στόχο την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της Περιφέρειας μας και την στήριξη των παραγωγών /επιχειρηματιών που απασχολούνται σε αυτόν. Το επάγγελμα του πωλητή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα έσοδα των επιχειρήσεων. Καθώς λοιπόν οι επιχειρήσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό και από τις ικανότητες των πωλητών που διαθέτουν, θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο  ότι  πρέπει να αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους,  με την εκμάθηση νέων τεχνικών/εργαλείων και την πρακτική άσκηση, προκειμένου να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα καθήκοντά τους. Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ , κ. Νικόλαος Μουζακίτης ανέφερε τα εξής: 
"Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση που είχαμε από τους επιχειρηματίες /παραγωγούς κι ευελπιστούμε ότι η συνεργασία μας θα έχει και συνέχεια» .

Το σεμινάριο χαιρέτησε και ο κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Μέλος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης  ΠΙΝ.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Σ.Ασωνίτου από την εταιρεία EXANTAS GREECE, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κατάρτισης-εκπαίδευσης.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ