Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ικανοποιητική κρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η πορεία του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων

ΕΣΠΑ
29 Nov 2022 / 13:29

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δύο συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 και «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 υπό την Προεδρία της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Ε., των Υπουργείων, οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, κ.α.
 
Και στις δυο αυτές συνεδριάσεις παρέστησαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κκ. ο κ. Carsten Rasmussen, Προϊστάμενος της Διοικητικής μονάδας Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και ο κ. Patrick Paquet   Προϊστάμενος της Διοικητικής μονάδας Ελλάδας –Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ε.Ε., καθώς και στελέχη των αντίστοιχων μονάδων.

Ειδικότερα:
1η συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2021-2027.
Η συνεδρίαση άνοιξε με την εναρκτήρια εισήγηση της Προέδρου της Επ.Πα., καθώς και χαιρετισμούς από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ  κ.ά. συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. 

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, τα βασικά στοιχεία του Περιφερειακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν η διάσταση και δυναμική του νέου Προγράμματος, οι στόχοι πολιτικής, οι διαθέσιμοι πόροι ανά Προτεραιότητα, καθώς και οι κατηγορίες δράσεων ανά Προτεραιότητα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στα μέλη της Επ.Πα η διαδικασία και το περιεχόμενο της 1ης φάσης εξειδίκευσης που αφορά σε 12 δράσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης € 23.473.334,00 εκ. καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν το επόμενο έτος και ο οποίος αναρτάται στην  ιστοσελίδα www.pepionia.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής  η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων των 12 εξειδικευμένων  δράσεων.

Παρουσιάστηκαν  τα βασικά στοιχεία της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του νέου Προγράμματος καθώς και  στοιχεία της επικαιροποιημένης Περιφερειακής Στρατηγικής για την «’Έξυπνη Εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν. (RIS)

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για οριζόντια θέματα εφαρμογής και υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 
6η συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Στην αρχή της συνεδρίασης η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Περιφέρεια μέσω (και) του ΠΕΠ, κυρίως για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της κρίσης από την πανδημία. Η υλοποίηση του Προγράμματος βρίσκεται στην τελική ευθεία με δαπάνες που ξεπερνούν το 80% των διαθέσιμων πόρων, κατατάσσοντας την ΠΙΝ στις πέντε πρώτες θέσεις.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης παρουσίασε τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος:

Όπως ανακοίνωσε η Διαχειριστική Αρχή, έχουν εκδοθεί 108 προσκλήσεις (449,0 εκατ. ευρώ), έχουν γίνει εντάξεις πράξεων 443,2 εκ. ευρώ, νομικές δεσμεύσεις 292,3 εκ. ευρώ και δαπάνες 165,8 εκ. ευρώ (82,2%). Η εικόνα αυτή, ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κρίθηκε από τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης ως ικανοποιητική.

Επίσης έγινε αναφορά, στις στρατηγικές που σχετίζονται με το Πρόγραμμα (RIS, OXE, ΠΕΣΚΕ), στο Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος, στο Πλαίσιο Επίδοσης, καθώς και αναφορά σε καθυστερήσεις και εμπόδια στην υλοποίηση.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση-Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος και  τον προγραμματισμό των ενεργειών Πληροφόρησης και  Επικοινωνίας κατά το 2023,  καθώς και για τα πορίσματα της Μελέτης Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που ενισχύθηκαν μέσω του ΠΕΠ και λειτουργούν στην Περιφέρεια.

Οι εκπρόσωποι της Εθνικών Αρχών, μεταξύ των άλλων, ενημέρωσαν τα μέλη της Επ. Πα  για οριζόντια θέματα του ΕΣΠΑ.
 
Για τους ενδιαφερόμενους, οι εισηγήσεις και παρουσιάσεις των δύο συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ www.peipiona.gr .