Παράταση πήρε ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

Παράταση πήρε ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών ορίστηκε η 17η Ιανουαρίου 2023

23
Νοεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παράταση πήρε ο διαγωνισμός του έργου για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απόβλητων (ΑΣΑ) Κέρκυρας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 64.699.209,21 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Το θέμα συζητήθηκε χθες, στην έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, λόγω της περιπλοκότητας του έργου αλλά και της γνωστοποίησης σε αυτούς του τοπογραφικού (σε επεξεργάσιμη μορφή) επί του οποίου θα υλοποιηθούν τα έργα προσαρμογής της μονάδας στον νέο ΕΣΔΑ.

Οι νέες ημερομηνίες

Σύμφωνα με την απόφαση του Φορέα που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών ορίζεται η 17η Ιανουαρίου του 2023 (ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00), ενώ η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 24/01/2023 (ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00).

Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη του διαγωνισμού ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είχε οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2022 και η αποσφράγιση στις 7 Δεκεμβρίου.

Υποψήφιοι μνηστήρες

Με βάση το απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της έκτακτης συνεδρίασης του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ως υποψήφιες του έργου εμφανίζονται μέχρι στιγμής οι εταιρείες: ΙNTRAKAT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δ.τ. WATT Α.Ε.), ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., THALIS E.S. S.A., ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.


ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ