Στο Υπ. Πολιτισμού «κόλλησε» η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης

Στο Υπ. Πολιτισμού «κόλλησε» η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης

Οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση του Φορέα έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς Δήμου Κ. Κέρκυρας και ΠΙΝ

14
Νοεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει «κολλήσει» η υπόθεση για την επανασύσταση του ∆ιαθεσµικού ∆ιεπιστηµονικού Φορέα Διαχείρισης που καλείται να φέρει εις πέρας το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, το οποίο σημειωτέον αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του µνηµείου στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO το 2007.

Αν και οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση της σύστασης του Φορέα έχουν ολοκληρωθεί ήδη από πέρσι, τόσο από πλευράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας όσο και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σχετικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τους (Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο), ωστόσο εκκρεμεί ακόμη ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού ως εκπροσώπους του στο όργανο.

Επανειλημμένως

Το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένως στο Υπ. Πολιτισμού από τη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου, καθώς έληξε η θητεία των προηγούμενων μελών και μέχρι να οριστούν τα νέα από πλευράς ΥΠΠΟ, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η λειτουργία του οργάνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βελτίωση των λειτουργικών προβλημάτων της παλαιάς πόλης, ώστε κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες να συνυπάρχουν αρμονικά αλλά και να προστατεύεται το μνημείο.

Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της παλιάς πόλης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ζητήματα όπως οι πεζοδρομήσεις, η ρύθμιση της έκθεσης των εμπορευμάτων στις όψεις, η έλλογη χρήση για τα τραπεζοκαθίσματα, καλώδια, τέντες, οι χρήσεις γης, το κυκλοφοριακό, το πρόβλημα στάθμευσης, η διαχείριση των απορριμμάτων, ζητήματα πυροπροστασίας κ.α.

«Σε πρόσφατη επίσκεψη που είχα στο ΥΠΠΟ με ενημέρωσαν ότι πολύ σύντομα θα διευθετηθεί το θέμα. Αμέσως μετά το Σώμα θα συσταθεί και θα λειτουργήσει. Είναι κάτι που το αναμένουμε κι εμείς», τόνισε στην «Ε» η Μερόπη Υδραίου.

Ο Φορέας

Ειδικότερα ο Φορέας ∆ιαχείρισης απαρτίζεται πλέον από τους εξής φορείς: Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων και Οργανισµό ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο∆ΑΠ).

Ο κάθε φορέας αναλαµβάνει να µελετήσει και να υλοποιήσει όσα έργα είναι συναφή µε τη φύση, το αντικείµενο και το εύρος των αρµοδιοτήτων του, ενώ οι µελέτες, τα έργα και γενικά οι επεµβάσεις που θα αποφασίζονται, θα εκτελούνται µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους.

Εκτελεστικό όργανο του Φορέα είναι η Επιστηµονική Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από 13 μέλη.

Ενεργό ρόλο στους κατοίκους

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαν Τζιάκομο Αλέξανδρο Μακρή για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης προβλέπεται επιπλέον η λειτουργία Επιτροπής Εκπροσώπων Τοπικών Φορέων (απαρτίζεται από εκπροσώπους ομάδας χρηστών του μνημείου) με στόχο την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην υλοποίησή του. «Θέλουμε να μπούμε στην Επιτροπή αυτή για την υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης. Αυτή η υποχρέωση προβλέπεται εξάλλου από το ίδιο», ανέφερε ο κ. Μακρής.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ