Σάββατο 02.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Νέες γεωτρήσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης στη Βόρεια Κέρκυρα (video)

ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ
03 Οκτωβρίου 2022 / 14:16

Υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο - Το έργο αφορά στην ενίσχυση υδρόδοτησης για 2.500 κατοίκους

Υπογράφτηκε την Δευτέρα 3/10/2022 η σύμβαση του τρίτου έργου από το Πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά την «Ερευνητικές γεωτρήσεις σε εκτέλεση της υδρογεωλογικής μελέτης Βόρειας Κέρκυρας» αρχικού προϋπολογισμού 484.484,89 € καθαρή αξία ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 324.604,87€

Τη σύμβαση υπέγραψαν η Προέδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου και ο ανάδοχος του έργου ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ.


Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. πρόκειται να κατασκευάσει δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε επιλεγμένα σημεία μετά από υδρογεωλογικές χαρτογραφήσεις και ηλεκτρικές γεωφυσικές διασκοπήσεις στις εξής ζώνες: Εφτά (7) δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Βορειοδυτικής Κέρκυρας (Περιοχή ζώνης Αγίων Δούλων – Ξανθάτων – Αγραφών – Βολονάδων – Μεσσαριάς), έξι (6) γεωτρήσεις στην περιοχή της Βορειοανατολικής Κέρκυρας (Περιοχή Κρινιάς – Λούτσες – Ρελιάτικα – Κουκλάς) και τρείς (3) γεωτρήσεις στην περιοχή των Αγίων Δέκα, όπως υποδείχτηκαν από την εταιρεία ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ Ανάδοχο της σύμβασης «Υδρογεωλογική Μελέτη Βόρειας Κέρκυρας».

Το υποέργο αφορά την ενίσχυση της ύδρευσης σε 2.500 κατοίκους



Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οχτώ μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ δημοπράτησαν το έργο ταχύτατα, ήτοι μέσα σε τρεις μήνες και κατόπιν μέσα σε οχτώ (8) μήνες έχουμε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.
Η Πρόεδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Υδραίου, δήλωσε: «Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και τις υπηρεσίες για την αξιοσημείωτη, για καθεστώς Δημοσίου, ταχύτητα των διαδικασιών, ώστε να έχουμε την έναρξη του έργου».