Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων ΑμΕΑ 18 - 29 ετών

Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων ΑμΕΑ 18 - 29 ετών

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα

28
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας,  ως μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) με Αναπηρία, σας ενημερώνει ότι η ΕΣΑμεΑ είναι δικαιούχος της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται Επιδοτούμενα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ηλικίας 18-29 ετών.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα είναι οι εξής:

  • Νέοι/ες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, άνεργοι 18-29 ετών
  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ και εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ(Τ.ΟΑΕΔ).
  • Να έχουν ενεργή κάρτα Ανεργίας μέχρι τις 31/10/2022
 
Για να δημιουργηθεί τμήμα Κατάρτισης στη Κέρκυρα καλούμε τα άτομα με αναπηρία ηλικίας 18-29 ετών, που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης, να κάνουν κλικ στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://training.esamea.gr/p/m/el-GR.
 
Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα και θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, 18 - 29 ετών, με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs).
 
 
 
Τι προσφέρουν τα Προγράμματα:
  • Πιστοποίηση στις δεξιότητες υπολογιστών (ΤΠΕ) και στα εξειδικευμένα Προγράμματα Εμπόριο και Εξωστρέφεια ή Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης.
  • Η πιστοποίηση στους υπολογιστές διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και ισχύει για το ΑΣΕΠ.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά  ανά ώρα πρακτικής άσκησης.
Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή  των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή. Αντίθετα μάλιστα θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση.
 
Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν επίσης Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική.
 
Το υποχρεωτικό οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης στους υπολογιστές (ΤΠΕ) θα έχει διάρκεια 150 ωρών και καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης «Εμπόριο και Εξωστρέφεια», «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης» θα έχει διάρκεια 150 ωρών.
 
Πρακτική άσκηση
Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.
 
Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι εργασιακοί σύμβουλοι θα υποστηρίξουν και θα καθοδηγήσουν τους υποψήφιους ωφελούμενους προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στα Προγράμματα κατάρτισης.
 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών Ωφελούμενων
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 05/07/2022 και λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 23:59:59.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:
  1. στέλνουν e-mail στο [email protected] και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00)
  2. επισκέπτονται το γραφείο του Συλλόγου καθημερινά από τις 10:00-13:00 μ.μ. ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 6945106118.
  3. επικοινωνούν με την αρμόδια εργασιακή σύμβουλο κυρία Μαυροθανάση Μαρία στο τηλ. 6997083480.
 
 
                                                      Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Ζουμπουλίδης Σπυρίδων
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
Κοντού Μαρία