Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την προκαταβολή αποζημιώσεων του Μπάλλου στις επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την προκαταβολή αποζημιώσεων του Μπάλλου στις επιχειρήσεις

Οκτώ μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Οκτώβρη

14
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την προκαταβολή αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία του "Μπάλλου" στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2021.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σε πρώτη φάση θα γίνει η προκαταβολή μέρους του ποσού και η εκκαθάριση θα γνωστοποιηθεί με νεότερη υπουργική απόφαση. 

Η προκαταβολή συνίσταται σε χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 20% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας και καταβάλλεται στις επιχειρήσεις εφόσον δεν καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της τελικής επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.