Η CulturePolis φιλοξενεί τους εταίρους του Spaces - Εκδηλώσεις

Η CulturePolis φιλοξενεί τους εταίρους του Spaces - Εκδηλώσεις

Kύριος στόχος του έργου SPACES είναι η υποστήριξη και η προαγωγή της ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών,

23
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία CulturePolis, φιλοξενεί στην Κέρκυρα τους εταίρους του καινοτόμου έργου SPACES –  Creating Spaces for Creativity, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν  στις 31/5/2022 με την Διακρατική Συνάντηση των εταίρων από Πολωνία, Ιρλανδία, Τουρκία, Πορτογαλία και Ελλάδα και ολοκληρώνονται με το 3ήμερο Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού (1-3 Ιουνίου 2022), με τίτλο: Δημιουργική Σκέψη μέσω του Πολιτισμού – Creative Thinking Trough Culture.

Kύριος στόχος του έργου SPACES είναι η υποστήριξη και η προαγωγή της ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών και των δασκάλων / εκπαιδευτικών, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ανταλλαγής και της διάδοσης καλών πρακτικών.

Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται κατά βάση στους εταίρους του έργου SPACES και πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα  με την υποστήριξη και φιλοξενία σημαντικών φορέων της Κέρκυρας, ενώ έχουν προγραμματισθεί εισηγήσεις διακεκριμένων στελεχών των φορέων, πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων της CulturePolis – βλ. αναλυτικό πρόγραμμα.

Ευχαριστούμε θερμά τις διοικήσεις και στελέχη των φορέων της Κέρκυρας που δέχθηκαν να φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις και να παρουσιάσουν στους εταίρους του έργου τις δράσεις τους.

Περίληψη προγράμματος
Τρίτη 31/05: Διακρατική Συνάντηση Εταίρων 09.00-17:00, Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – Π.Ι.Ν.

3ήμερο σεμινάριο:
1η ημέρα: 1/6/2022: 
Μέρος Ι: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Μέρος ΙΙ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

2η ημέρα: 2/6/2022: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

3η ημέρα: 3/6/2022:  Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κάτω Κορακιάνας
Ειδικοί επιστήμονες – εισηγητές παρουσιάζουν το έργο, που πραγματοποιείται στα σχολεία, πολιτιστικούς και δημόσιους φορείς στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα:

- Δήμητρα Καραβίδα, Εκπαιδευτικός, Διοικητικό Προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας

- Σοφία Στάμου, Επ. Καθ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας

- Ελένη Γιαγκούδη, Αρχαιολόγος, Ξεναγός

- Βαρβάρα Δούκα,  Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας

- Άντζελα Γεωργοτά, Εκπαιδευτικός (Φιλόλογος) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

- Ευγενία Ζάγουρα, Πρόεδρος Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

- Δρ. Μαρίνα Παπασωτηρίου, Υπεύθυνη του Παραρτήματος Εθνικής Πινακοθήκης

- Σταύρο Βλίζο, Αν/τής Καθ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας/ Συντονιστής Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Παν. & Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων
 
Επικοινωνία 
Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου: Ελευθερία Καραμήτρου | Ε-mail: [email protected] | Τηλ.: +30 6980 824389
 
 
Λίγα λόγια για την CulturePolis

Η CulturePolis είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που ιδρύθηκε το 2006 με έδρα την Κέρκυρα και οι δραστηριότητές της εστιάζονται στους εξής τομείς:

α) Την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μοχλού κοινωνικής συνοχής και ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών με έμφαση στις σχέσεις μεταξύ του ελληνικού και του αραβικού κόσμου. Ο τομέας αυτός τροφοδοτείται και από την εξειδικευμένη πρωτοβουλία της CulturePolis που ξεκίνησε το 2020 με την επωνυμία «Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού - Κ.Ελ.Α.Λ.Π.» - kelalp.org

β) Την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και τις σχέσεις του με την πολιτιστική κληρονομιά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την υποστήριξη των επαγγελματιών του τουρισμού και του πολιτισμού στις δράσεις τους προς πιο βιώσιμες και ανθεκτικές επιλογές αγοράς.

γ) Την ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων για τον Πολιτιστικό και  Δημιουργικό Τομέα, στηρίζοντας τους δημιουργικούς επαγγελματίες στην άνοδο του επιπέδου τους σε επιχειρηματικότητα, μάρκετινγκ και ψηφιακή αναβάθμιση

Η CulturePolis επιτυγχάνει αυτούς τους φιλόδοξους στόχους κυρίως μέσω πόρων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, θεωρώντας πάντοτε την εμπλοκή πολιτών και διακυβευτών ως ένα θεμελιώδη πυλώνα για επιτυχημένες πρωτοβουλίες. Δραστηριοποιείται δε στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Μεσογειακή Λεκάνη και συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CulturePolis και τους τομείς δράσης της είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο http://www.culturepolis.org