Προκήρυξη αγώνων δρόμου την Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Προκήρυξη αγώνων δρόμου την Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Α.Σ ΒΟΛΙΣ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ προκηρύσσει, υπό την αιγίδα της Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας και σε συνεργασία με τον ΣΥ.Π.Α.Π Κέρκυρας Αγώνες Δρόμου

16
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Α.Σ ΒΟΛΙΣ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ προκηρύσσει,  υπό την αιγίδα της Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας  και σε συνεργασία με τον ΣΥ.Π.Α.Π Κέρκυρας Αγώνες Δρόμου την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 και ώρα 8.00 π.μ. με αφετηρία  το  Γηπέδου Καστελλάνων.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

9.000μ. Ανδρών & Γυναικών

Εκκίνηση:  Γήπεδο Καστελλάνων

Τερματισμός: Κέντρο Χωριού Κάτω  Γαρούνα

12.500μ.  Ανδρών & Γυναικών

Εκκίνηση:  Γήπεδο Καστελλάνων

Τερματισμός: Κέντρο Χωριού Κάτω  Γαρούνα

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Στα 9.000μ.& τα 12.500μ. οι Ανδρών  και Γυναικών  συμμετέχουν στον Αγώνα με δική τους προσωπική ευθύνη για την Ασφάλεια την Υγεία τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:  9.000μ. Ανδρών & Γυναικών

Αφετηρία: Γήπεδο  Καστελλάνων στη συνέχεια  αριστερά προς την διασταύρωση των Καστελλάνων  προς Σιναράδες, συνεχίζουμε  προς Αη Γόρδη, στη διασταύρωση της  παραλίας Πάνω αριστερά προς  Άγιο Παντελεήμονα και  μετά προς  Κάτω Γαρούνα, στη συνέχεια δεξιά για το Κέντρο του Χωριού Τερματισμός.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 12.500μ. Ανδρών & Γυναικών

Αφετηρία: Γήπεδο  Καστελλάνων στη συνέχεια αριστερά στην διασταύρωση των Καστελλάνων προς Σιναράδες, συνεχίζουμε προς Άη Γόρδη, στη διασταύρωση  της παραλίας, πάνω αριστερά προς τον Άγιο Παντελεήμονα και μετά προς Κάτω Γαρούνα,  στην διασταύρωση Αριστερά  και πάνω Δεξιά προς περιοχή Σημαία, Αναστροφή και κατέβασμα προς χωρίο Κάτω Γαρούνα, ευθεία στο Κέντρο του Χωριού Τερματισμός. (Στο σημείο ΣΗΜΑΙΑ συνεργείο Καταγραφής Αθλητών-τριων)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στα 9.000μ. & 12.500μ. Ανδρών και Γυναικών θα αγωνιστούν εφόσον καταθέσουν  υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση της Υγείας τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στα9.000μ. & 12.500μ.  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στο facebook στη σελ;iδα VolidaKatoGarouna, υπάρχουν λεπτομέρειες εγγραφής στον αγώνα

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ:

3. Στα 9.000μ. ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα απονεμηθούν έπαθλα στους

3 Πρώτους/ες  Νικητές/ιες.

4.Στα  12.500μ. ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα απονεμηθούν έπαθλα

Στους 3 Πρώτους/ες Νικητές/ιες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Θα τηρηθεί το υγειονομικό Πρωτόκολλο εκείνης της περιόδου.

Στους Αγώνες θα υπάρχει Γιατρός και Ασθενοφόρο.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στη Προκήρυξη θα επιλύεται από την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων.

 

Για την Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας Για τον ΑΣ ΒΟΛΙΣ Κάτω Γαρούνα

 

Ο Πρόεδρος                                        Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης   Λέσσης                   Aναστάσιος Παϊπέτης

ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ