Οι κανονισμοί Πρασίνου, Καθαριότητας και Παλιάς Πόλης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Οι κανονισμοί Πρασίνου, Καθαριότητας και Παλιάς Πόλης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, στη συνεδριακή αίθουσα του Μον Ρεπό

11
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει για τρίτη φορά η Επιτροπή Διαβούλευση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην Αίθουσα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» (Παλαιόπολη Μον-Ρεπό).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 στην ίδια Αίθουσα.
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 

  1. Γνωμοδότηση επί του Δημοτικού Κανονισμού Πρασίνου.
  2. Γνωμοδότηση επί του Δημοτικού Κανονισμού Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
  3. Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού λειτουργίας της Παλαιάς Πόλης.
Συμμορφούμενοι με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983 (ΦΕΚ 2137/τ. Β’/30.4.2022) Απόφαση, οι προσερχόμενοι θα επιδεικνύουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (εμβολιασμού ή νόσησης) κατά την είσοδό τους στην Αίθουσα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» (Παλαιόπολη Μον-Ρεπό).