Λαϊκή Συσπείρωση: Το γεφύρι της ...Άφρας στην Κέρκυρα

Λαϊκή Συσπείρωση: Το γεφύρι της ...Άφρας στην Κέρκυρα

«Το έργο για την συντήρηση του Ε.Ο. Δικτύου Μέσης Κέρκυρας που ανακοινώθηκε το 2016, διαρκεί ήδη 6 χρόνια με 13 παρατάσεις έως σήμερα »

19
Ιανουαρίου / 2022

Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση αναφέρει: Παραθέτουμε απόσπασμα από την τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο 3ο Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 05.01.2022 που εισηγήθηκε και ψήφισε η Περιφερειακή Αρχή(ΝΔ-ΚΙΝΑΛ) για να βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του.

«Ως Λαϊκή Συσπείρωση θέλουμε να τοποθετηθούμε παραθέτοντας την ιστορική διαδρομή του έργου ‘’Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας 2017-2018/ Μέσης Κέρκυρας’’. Ανάγλυφα φαίνεται η λειτουργία του ‘’επιτελικού κράτους’’, οι συνέπειες της συρρίκνωσης και υποστελέχωσης του δημόσιου τομέα και το πέρασμα των υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Επιβεβαιώνεται ότι έργα που είναι απαραίτητα για την ζωή και την ασφάλεια του λαού μπαίνουν στην μέγγενη των επιχειρηματικών και εργολαβικών συμφερόντων, με την υλοποίηση τους να «σέρνεται» για χρόνια και να μην τελειώνουν. Το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό της Π.Ι.Ν. είτε είναι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή της ΑΝΑΣΑ (ΣΥΡΙΖΑ), είτε η τωρινή ΝΔ-ΚΙΝΑΛ συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι αφού στηρίζει την κυβερνητική πολιτική που ενισχύει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα παραβλέποντας τις οδυνηρές συνέπειες για τον λαό.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου για το παραπάνω έργο και συγκεκριμένα για το γεφύρι προς τον οικισμό Άφρας από την Ε.Ο. Νο2 Κέρκυρα-Πέλεκα που εισηγείται σήμερα η Περιφερειακή Αρχή με την παρακάτω αιτιολογία:

«Η κακοκαιρία με την επωνυμία «ΜΠΑΛΛΟΣ» έπληξε στις 14-10-2021 σφοδρά την μέση και Νότια Κέρκυρα...
…Ειδικότερα προκλήθηκαν εκτεταμένες βλάβες στο γεφύρι προς τον οικισμό Άφρας από την επαρχιακή Νο2 Κέρκυρα - Πέλεκα…».

Σύμφωνα με την εισήγηση, η παραπάνω 1η Σ.Σ.Ε. μπορεί να γίνει επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν.4412/2016/ άρθρο 132 παρ.1 δηλαδή:

«Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».
 
Ας δούμε την πραγματικότητα:

2016: Απόφαση για χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 522.
18.07.2017: Ημερομηνία Δημοπράτησης.
03.10.2017: Έγκριση Πρακτικού Δημοπράτησης από Οικονομική Επιτροπή.
16-1-2018: Σύμβαση με προθεσμία 12 μήνες δηλαδή 16-1-2019.
παράταση μέχρι 31-7-2019 (από Οικονομική Επιτροπή).
παράταση μέχρι 30-11-2019 (από Οικονομική Επιτροπή).
παράταση μέχρι 10-4-2020 (από Οικονομική Επιτροπή).
παράταση μέχρι 30-6-2020 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
παράταση μέχρι 30-9-2020 (από Οικονομική Επιτροπή).
παράταση μέχρι 30-10-2020 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
παράταση μέχρι 31-12-2020 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
παράταση μέχρι 28-2-2021 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
παράταση μέχρι 28-4-2-21 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
10η παράταση μέχρι 30-6-2021 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
11η παράταση μέχρι 30-7-2021 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
12η παράταση μέχρι 31-12-2021 (από ΔΤΕ Κέρκυρας).
13η παράταση μέχρι 30-4-2022 (από ΔΤΕ Κέρκυρας ).

Δηλαδή το έργο για την συντήρηση του Ε.Ο. Δικτύου Μέσης Κέρκυρας που ανακοινώθηκε με την χρηματοδότηση το 2016, αξίας 351.037,28 ευρώ ,διαρκεί ήδη 6 χρόνια με 13 παρατάσεις έως σήμερα που φτάνουν τα 3 χρόνια & 4 μήνες, την ίδια ώρα που είναι συνεχή τα ατυχήματα, με βλάβες σε οχήματα και ανθρώπινες ζωές….Κάποιες παρατάσεις έργων όταν υπάρχει μια λογική αιτιολόγηση ψηφίζουμε και εμείς…
Από τα παραπάνω όμως σχετικά των αποφάσεων προκύπτει:

1. ότι η 1η παράταση που δόθηκε ήταν για να γίνουν παρεμβάσεις στο γεφύρι Κουρκουμέλη της Άφρας, όπως και η 12η παράταση που δίνεται στις 10.08.2021 πάλι ήταν για το ίδιο το γεφύρι Κουρκουμέλη της Άφρας ότι:
«…έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις στην γέφυρα «ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ» στην περιοχή της Άφρας και για να αντιμετωπιστούν θα πρέπει να συναφθεί με τον ανάδοχο συμπληρωματική σύμβαση..». Δηλαδή 2 μήνες πριν τον «ΜΠΑΛΛΟ» και χωρίς κάποιο φαινόμενο έχουν προκύψει αυτές οι ζημιές. Άρα ο πρώτος λόγος που να δικαιολογείται η Σ.Σ. δεν υπάρχει αφού δεν έγινε κάποιο έκτακτο γεγονός.

2.Από την 10η παράταση που δίνεται στις 28.04.2021, αλλά και στην 11η παράταση που δίνεται στις 29.06.2021 αναφέρεται ότι το έργο έχει τελειώσει στο 100%. Έπρεπε λοιπόν να βγει βεβαίωση περαίωσης του έργου έστω στις 19.07.2021 με την έγκριση του 5ου ΑΠΕ. Αυτό πρακτικά και ουσιαστικά σημαίνει ότι το έργο έχει λήξει. Άρα και ο δεύτερος λόγος που να δικαιολογείται η Σ.Σ. δεν υπάρχει αφού δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση σε μια ολοκληρωμένη και ληγμένη σύμβαση εδώ και 5 μήνες.

3. Διατηρήθηκε ένα έργο ολοκληρωμένο τυπικά και ουσιαστικά μόνο και μόνο για να γίνει σε κάποια κατάλληλη στιγμή η Συμπληρωματική Σύμβαση.
Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια:

Να μην γίνει αμέσως στις 10.08.2021 μετά την διαπίστωση των ρηγματώσεων μελέτη και μετά διαγωνισμός ώστε να προκύψει ανάδοχος και να κάνει το έργο άμεσα και με εκπτώσεις αντίστοιχες του προηγούμενου έργου.

Το έργο όπως εκτιμάται, είναι προϋπολογισμού 174.999,97 ευρώ συν ΦΠΑ ,με βάση την έκπτωση του 43%, που δόθηκε στο αντίστοιχο έργο η τελική αξία που θα κόστιζε για την Περιφέρεια θα ήταν 99.749,98 ευρώ. Άρα με την Συμπληρωματική Σύμβαση και χωρίς διαγωνισμό, επιβαρύνεται το έργο κατά 75.249,99 ευρώ και τουλάχιστον με 5 μήνες καθυστέρηση επίλυσης του προβλήματος.
Με βάση τα παραπάνω δεν ψηφίζουμε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, αλλά ψηφίζουμε την πρόταση μας για άμεση δημόσια διαγωνιστική διαδικασία με τις κατεπείγουσες διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία».

Έτσι εξειδικεύεται με εργαλείο την Τ.Δ.( Περιφέρειες και Δήμους), η διαχρονική πολιτική που από τη μια θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες και από την άλλη προωθεί την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους, , προς όφελος της επιχειρηματικής δράσης των ομίλων και σε βάρος της ζωής και της ασφάλειας του λαού μας.