Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για δύο θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κέντρικής Κέρκυρας

Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για δύο θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κέντρικής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεκινά την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων

18
Ιανουαρίου / 2022

για την πλήρωση δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οι οποίες προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ.

Γενικότερα, προκηρύχθηκαν εκατοντάδες θέσεις, σε ό,τι αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ωστόσο, αυτές αφορούν σε μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών καθώς και μία θέση, επίσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικού – Οικονομικού.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 66/31.12.2021).

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ