Επιμορφωτικό πρόγραμμα νέων Ρομά

Επιμορφωτικό πρόγραμμα νέων Ρομά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας 20 νέων Ρομά για την προώθηση της πολιτικής συμμετοχής τους, ιδιαίτερα των γυναικών.

13
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Ανδρέας Σκούπουρας και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά ενημερώνουν την Κοινότητα Ρομά Κέρκυρας σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του έργου « ROMA PLATFORM 2020- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας είκοσι (20) νέων Ρομά στη λήψη αποφάσεων μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της λογοδοσίας και διαφάνειας και στην προώθηση της πολιτικής συμμετοχής τους, ιδιαίτερα των γυναικών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντανακλά τη σημαντικότητα της συμμετοχής των Ρομά στη διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης που αφορούν στην κοινότητα Ρομά, όπως αποτυπώνεται στη Νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, το Εθνικό Σημείο θα προσφέρει εξάμηνη (6μηνη) έμμισθη πρακτική  άσκηση σε δύο (2) επιλεγμένους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

- Να είναι 18-30 ετών

- Να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση

- Να προέρχονται από κοινότητες Ρομά

- Να γνωρίζουν τη διάλεκτο Ρομανί ή/και τα χαρακτηριστικά της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHTtjCRRMnnlNZlgN7ZoBgmOWWKQI7yR107wjn9i4Dw1Dpng/viewform

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 21 Ιανουαρίου 2022.
Για πληροφορίες τα μέλη της κοινότητας Ρομά μπορούν να επικοινωνήσουν με το Παράρτημα Ρομά στο τηλ: 2661033100