Ξεκίνησαν τα έργα στο ποτάμι Μεσογγής

Ξεκίνησαν τα έργα στο ποτάμι Μεσογγής

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας ξεκίνησε τις εργασίες

12
Ιανουαρίου / 2022

στο ποτάμι της Μεσογγής για την επισκευή του δρόμου που είχε πέσει με την κακοκαιρία Μπάλος. 'Οπως δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας «όποια προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία θα αντιμετωπίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ποτέ ξανά».