Διοικητής Νοσοκομείου Κέρκυρας: Αναγκαία η κοινωνική ευαισθητοτοποίηση για τους ΑμΕΑ

Διοικητής Νοσοκομείου Κέρκυρας: Αναγκαία η κοινωνική ευαισθητοτοποίηση για τους ΑμΕΑ

Μήνυμα του Διοικητή Λεωνίδα Ρουμπάτη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:

03
Δεκεμβρίου / 2021

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Την μέρα αυτή, η κοινωνία, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί εστιάζουν στα δικαιώματα και στις δυνατότητες ατόμων με αναπηρία καθώς και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στόχος είναι η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, την έχουν υπογράψει πάνω από 200 κράτη μεταξύ αυτών και η Χώρα μας.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ. Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό έργου, λόγου ή άμεσης αντίληψης τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση και άλλα.

Η αναπηρία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) επηρεάζει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο συνανθρώπους μας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταγωγής ή χρώματος.  Η Εθνική μας Στρατηγική συνάδει με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και σκοπός της είναι να καθορίσει το όραμα, τις αξίες και τους στόχους της χώρας μας για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες όπως καθορίζονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ.

Προτεραιότητα των Δράσεων είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο φυσικό περιβάλλον, μεταφορές, πληροφόρηση, εκπαίδευση, εργασία, δημόσια υγεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, πολιτιστική ζωή, υπηρεσίες και επικοινωνία. Η προσβασιμότητα είναι το ελάχιστο που οφείλουν να διασφαλίσουν στους ΑμεΑ η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία καθώς και η κοινωνία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ώστε τα άτομα με αναπηρία να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Η ισότητα και η μη διάκριση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που αναγνωρίζει ίση προστασία και ίσα προνόμια έναντι του νόμου αφού κατά καιρούς τα ΑμεΑ υπήρξαν θύματα αποτρόπαιων πράξεων. Δυστυχώς η πανδημία Covid-19 η οποία πλήττει ην Ευρώπη και την χώρα μας έφερε πολλά προβλήματα που πρέπει να διορθώσουμε σαν κοινωνία.

Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια και με πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Είναι υποχρέωση του κράτους όχι μόνο να απαγορεύσει όλες τις διακρίσεις που βασίζονται στην αναπηρία αλλά και να εγγυηθεί στα ΑμεΑ ίση και αποτελεσματική νομική προστασία κατά των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα.

Τα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ οφείλονται στην έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης του κόσμου. Είναι αναγκαία η κοινωνική ευαισθητοποίηση ως καταλυτικός παράγων για την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους. 

Η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να αφυπνίσουν την κοινωνία πρέπει να αρχίζουν από το επίπεδο της οικογένειας, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικά προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή.
Επιβάλλεται κυβέρνηση και κοινωνία να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό τους στη διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ διότι αυτό αποτελεί κριτήριο προόδου και πολιτισμού της χώρας. 
                                                                            Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας