Έκτακτη ενίσχυση των δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας υποσχέθηκε ο Στ. Πέτσας

Έκτακτη ενίσχυση των δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας υποσχέθηκε ο Στ. Πέτσας

ΑΘΗΝΑ. Με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των επτά μικρών δήμων

01
Οκτωβρίου / 2021

που προήλθαν από τις διασπάσεις των ενιαίων νησιωτικών δήμων, μεταξύ των οποίων οι δήμοι Βόρειας Και Νότιας Κέρκυρας. 

Τους κερκυραϊκούς Δήμους εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης, λόγω προσωπικού κωλύματος του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας Γ. Μαχειμάρη, ενώ παρών στη σύσκεψη ήταν ο αντιδήμαρχης Βόρειας Κέρκυρας Χάρης Κουτσούρης.

Ο κ. Πέτσας αναγνώρισε τις δυσκολίες στη συγκρότηση των νέων ΟΤΑ και υποσχέθηκε να υπάρξει ειδική πρόνοια υπέρ τους, στην πρόσληψη προσωπικού, έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 700 - 800 χιλιάδων ευρώ και την προκήρυξη προμήθειας μηχανημάτων υποστήριξης των τεχνικών έργων, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ