Ένας μόνο ενδιαφερόμενος για τον Ζήσιμο

Ένας μόνο ενδιαφερόμενος για τον Ζήσιμο

Φάκελο κατέθεσε μόνο ένας ενδιαφερόμενος και συγκεκριμένα η εταιρεία ΜΙΧΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ

28
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Άνοιξαν σήμερα οι προσφορές για την εκμίσθωση του  καταστήματος, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α και Καποδιστρίου αρ 24, (κληροδότημα «Ισαβέλλας Δαλίετου») του θρυλικού «ΖΗΣΙΜΟΣ – ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» με φορέα Διαχείρισης το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Όπως τόνισε στην «Ε» ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Παντελιός προσφορά κατέθεσε μόνο ένας ενδιαφερόμενος και συγκεκριμένα η εταιρεία  ΜΙΧΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ που διαθέτει πλήθος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το μηναίο μίσθωμα ορίζεται  στις 14.572 ευρώ, το οποίο μαζί με το χαρτόσημο ανέρχεται στις 15.050 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ.Παντελιό η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί και να κατακυρωθεί το κατάστημα στην εν λόγω εταιρεία θα πρέπει πρώτα να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου και στην συνέχεια να ελεγχθεί για τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς πρόκειται για χώρο από κληροδότημα.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των προσφορών έληξε χθες Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, ενώ ως πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος, οριζόταν το ποσόν των 13.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6% και εγγύηση συμμετοχής 39.000 ευρώ.

Όσον αφορά τον προηγούμενο μισθωτή οι οφειλές του ανέρχονται περίπου στις 500.000 ευρώ, ενώ όπως τόνισε ο κ.Παντελιός έχουν παρθεί μέτρα, όπως αγωγές και προσημειώσεις.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ