Η Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειας Κέρκυρας για τα προβλήματα των παιδικών σταθμών

Η Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειας Κέρκυρας για τα προβλήματα των παιδικών σταθμών

Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για τις ανάγκες, το προσωπικό και τις υποδομές.

18
Σεπτεμβρίου / 2021

Η ερώτηση

Η παιδική ηλικία έχει εξαιρετική σημασία για την ανάπτυξη του ατόμου. Αυτό γιατί δεν είναι μόνο προετοιμασία  για την μελλοντική ζωή αλλά πραγματική, φωτεινή, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη ζωή. Από το πώς περνάει ένα παιδί στην πολύ μικρή ηλικία, ποιος το κρατάει από το χέρι, τι βάζει στο μυαλό και στην καρδιά του καθορίζει σε αποφασιστικό βαθμό το τι άνθρωπος θα γίνει. Σε αυτό έγκειται και η αναντικατάστατη από παιδαγωγικής άποψης σημασία της οικογένειας αλλά και των παιδικών σταθμών. Οι εφαρμοζόμενες όμως πολιτικές από όλες τις κυβερνήσεις, τις δημοτικές και τις περιφερειακές αρχές λειτουργούν απαξιωτικά και ακυρωτικά στην αποστολή των προσχολικών δομών.  

Στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας σήμερα υπάρχουν 3 παιδικοί σταθμοί: των Καρουσάδων (ΔΕ Εσπερίων), Σφακερών (ΔΕ Θιναλίων) και των Σινιών (ΔΕ Κασσωπαίων). Σε αυτούς φοιτούν περίπου 100 παιδιά. Στη ΔΕ Αγίου Γεωργίου δεν υφίσταται παιδικός σταθμός.

Οι υπάρχοντες παιδικοί σταθμοί δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Το κενό της ΔΕ Αγίου Γεωργίου είναι το προφανές αλλά όχι το μόνο. Έτσι πολλά μικρά παιδιά δεν εισπράττουν τα παιδαγωγικά ωφελήματα της συμμετοχής τους στην προσχολική αγωγή και η εργαζόμενη οικογένεια δεν έχει την υποστήριξη που χρειάζεται.

Το προσωπικό των σταθμών αυτών είναι ελλιπές και κατά κύριο λόγο απασχολούμενο με ολιγόμηνες συμβάσεις ή προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Οι υποδομές των παιδικών σταθμών έχουν αρκετά προβλήματα. Η στέγη στα Σφακερά είναι από ανθυγιεινά υλικά, στους Καρουσάδες απαιτείται καλύτερη οργάνωση της συστέγασης με το νηπιαγωγείο ενώ γενικά σε όλους υπάρχουν ανάγκες εξοπλισμού. 

Στον παιδικό σταθμό των Σινιών τα προβλήματα φέτος είναι ιδιαίτερα οξυμένα καθώς:

- Λειτουργεί χωρίς το απαιτούμενο από το νόμο επιστημονικό προσωπικό.

- Ικανοποίησε 17 από τις 27 αιτήσεις αφήνοντας έξω 10 παιδάκια. 

- Κινδυνεύει να κλείσει στις 25 Οκτωβρίου επειδή τότε λήγει η σύμβαση όλου του υφιστάμενου προσωπικού το οποίο είναι με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.        

Ερωτάται η δημοτική αρχή:

1. Τι θα κάνει για να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις στον παιδικό σταθμό Σινιών και για να εξασφαλιστεί το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του;

2. Τι θα κάνει ώστε να αποκτήσει άμεσα παιδικό σταθμό η ΔΕ Αγίου Γεωργίου;

3. Πως προγραμματίζει την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υποδομές και τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών;

4. Τι θα κάνει προκειμένου να διεκδικήσει τη μονιμοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού των παιδικών σταθμών και την πρόσληψη του επιπλέον αναγκαίου;