Σε ποιες δημοτικές ενότητες της Κέρκυρας θα γίνει μυοκτονία από 20 έως 29 Σεπτεμβρίου

Σε ποιες δημοτικές ενότητες της Κέρκυρας θα γίνει μυοκτονία από 20 έως 29 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα 2ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας (τμήμα β) στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους

17
Σεπτεμβρίου / 2021

στις Δημοτικές Ενότητες: Φαιάκων – Αχιλλείων - Παρελίων-Παλαιοκαστριτών & Διαποντίων Νήσων.

 
Από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως και Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021


Δευτέρα 20/09/2021 Καταυλισμοί Ρομά

Τρίτη 21/09/2021 Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών

Τετάρτη 22/09/2021 Δημοτικά Σφαγεία-Διαπόντια Νησιά

Πέμπτη 23/09/2021 Καταυλισμοί Ρομά

Παρασκευή 24/09/2021 Δημοτική Ενότητα Φαιάκων

Δευτέρα 27/09/2021 Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων

Τρίτη 28/09/2021 Δημοτική Ενότητα Παρελίων

Τετάρτη 29/09/2021 Διαπάντια Νησιά

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι.
Λόγω των υπαρχόντων δρομολογίων προς τα διαποντια νησιά, το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί αναλόγως.

Οι εργασίες μυοκτονίας πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση εγκεκριμένων μυοκτόνων σκευασμάτων στα σχαρωτα του δικτύου όμβριων υδάτων του δήμου συμφώνα με την μελέτη της παροχής υπηρεσίας.

Αριθμ.τηλεφώνου κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Ανάδοχος: Σπύρος Καραπάνος & Σια Ε.Ε.
 Τεχνο – υγιεινή - services

Τηλ. επικοινωνίας επιστημονικού υπεύθυνου: 6977203663