Η θέση του ΤΕΕ για τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας

Η θέση του ΤΕΕ για τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεν θίγονται μείζονα ζητήματα σχετικά με την προστασία του μνημείου και την ζωή σε αυτό, είναι η θέση του ΤΕΕ Κέρκυρας, σχετικά με

14
Σεπτεμβρίου / 2021

σχετικά με τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας Παλιάς Πόλης Κέρκυρας, το οποίο προτείνει την άμεση σύσταση ομάδας εμπλεκομένων φορέων που θα εξειδικεύσει τις διατάξεις ανά περιοχή και γειτονιά:

Με αφορμή τη συζήτηση του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας, στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία αναβλήθηκε,
στην οποία ο Φορέας μας συμμετέχει δια εκπροσώπων του, η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ συζήτησε το θέμα στη συνεδρίασή της στις 7/9/2021 και διατύπωσε την εξής θέση: 

«Ο Κανονισμός Αστικής Λειτουργίας της πόλης της Κέρκυρας που έχει  εγκριθεί  από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την με την υπ' αρ. ΥΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΑΕΧΜΑΕ/ 272981/ 163695/ 5959/ 2004/ 22.08.2016 Υπουργική Απόφαση, αποτελεί ένα σύνολο κανονιστικών διατάξεων  που αποσκοπούν  στην εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων και την αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών μετώπων. Ως ακολούθως, οι  υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, εφαρμόζουν και επιβάλλουν τον Κανονισμό, σε περιπτώσεις που γνωμοδοτούν, έχοντας καθοριστικό λόγο στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Κέρκυρας. 

Μέρος των διατάξεων του  Κανονισμού αφορούν στη διαχείριση των κοινόχρηστων  χώρων,  για τη διενέργεια εκδηλώσεων, την έκθεση και πώληση εμπορευμάτων, την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την μορφή περιπτέρων και την τοποθέτηση ικριωμάτων και οικοδομικών υλικών για επισκευαστικές εργασίες. Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν στην αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών μετώπων και συγκεκριμένα την ανάρτηση επιγραφών, τις προθήκες καταστημάτων, την εγκατάσταση στεγάστρων και τεντών, εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και κεραιών τηλεόρασης, καθώς και εξωτερικών σωληνώσεων και καλωδιώσεων. 

Οι προαναφερόμενες διατάξεις επιφέρουν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της πόλης και αφορούν σε κάτοικους και επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό και στον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας προβλέπεται η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. 

Στον Κανονισμό, επίσης, αναφέρεται ότι «τα προβλεπόμενα μέτρα και ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται στα όρια της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, της ζώνης προστασίας της, αλλά και της ευρύτερης πόλης, καλύπτοντας όλη την έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Κέρκυρας», το οποίο δημιουργεί προβληματισμό καθώς με αυτό το τρόπο εξομοιώνονται  περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. η οδός Καποδιστρίου με την οδό  Μιλτιάδου Μαργαρίτη, που σαφώς έχουν διαφορετική μορφή, ανάγκες και δέχονται  διαφορετικές εμπορικές και κυκλοφοριακές πιέσεις. 

Τέτοιες  οριζόντιες εξομοιώσεις  που αφορούν στην Πόλη,  είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε προβλήματα και περαιτέρω απαξίωση ήδη υποβαθμισμένων περιοχών, ενώ θα μεταφέρουν εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος απαραίτητες λειτουργίες για την Πόλη. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και γειτονιά, σε μια συνολική μελέτη που θα εξασφαλίζει τις διάφορες λειτουργίες που πρέπει και επιθυμούμε να λαμβάνουν χώρα στα όρια της Πόλης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής σε όλες τις περιοχές της. 

Η θέση του Π. Τμήματος επί του θέματος είναι  ότι, σαφώς απαιτούνται κανόνες για την λειτουργία της Πόλης και δη της Παλαιάς και όχι μόνο οι προβλεπόμενες στο δημοσιευμένο Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας, αλλά και άλλες που θα αφορούν στις χρήσεις γης, στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων και μουσικών οργάνων ή στην είσοδο και στάθμευση οχημάτων κ.α. Το σύνολο των διατάξεων  θα πρέπει να εξασφαλίζουν την  προστασία του μνημείου, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών καθώς και την επιθυμητή οικονομική δραστηριότητα.

Τη σχετική πρωτοβουλία θα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, ως ο εγγύτερος φορέας που έχει την ευθύνη   αφενός για την προστασία του μνημείου, αφετέρου για  την εύρυθμη λειτουργία του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Για αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο να συσταθεί άμεσα, τυπικά μια ομάδα με τη συμμετοχή των αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων, με την απαραίτητη υποστήριξη από πλευράς Δήμου, που με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα εξετάσει και θα εξειδικεύσει τις απαραίτητες διατάξεις  ανά περιοχή και γειτονιά, θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή τους, θα αναζητήσει χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίησή τους και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους εισηγούμενη τυχόν βελτιώσεις - τροποποιήσεις που θα προκύπτουν στην πορεία. 


Ο Κανονισμός δεν μπορεί να είναι στατικός, αλλά χρειάζεται η συνεχής επικαιροποίησή του ακολουθώντας αφενός τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες αλλά και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Είναι αδιανόητο ο Δήμος αλλά και η τοπική κοινωνία να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που καταλήγουν σε μη εξεύρεση λύσεων σε σημαντικά θέματα του τόπου μας, όπως η λειτουργία της Πόλης μας και έτσι να επιτρέπουμε σε Φορείς, μακριά από το νησί και τις ανάγκες του, να καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας της Πόλης, με δεδομένο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Κέρκυρας.

Το Π. Τμήμα Κέρκυρας θεωρεί ότι η συζήτηση του συγκεκριμένου Κανονισμού στην μορφή που διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το ΥΠΟΑ, δεν κινείται στην παραπάνω κατεύθυνση ουσιαστικής  μελέτης των προβλημάτων της Πόλης ενώ δεν θίγει μείζονα ζητήματα σχετικά με την προστασία του μνημείου και την ζωή σε αυτό».

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Κ. Μεταλληνός
Πολιτικός Μηχανικός