Τρίτη 23.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ενδυνάμωση συνεργασίας του Δήμου Κεντρ. Κέρκυρας με το ΤΕΕ

ΤΕΕ
20 Φεβρουαρίου 2024 / 18:35

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με τον πρόεδρο Γιάννη Μεταλληνό και μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, συναντήθηκε ο Στέφανος Πουλημένος στο Μαράσλειο, με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων Ανδρέα Καρδόνα, Θωμά Βλάσση και του εντεταλμένου συμβούλου Σταμάτη Μάλλιου.

Στην συνάντηση ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας συζήτησε μεταξύ άλλων, θέματα υποδομών, χωροταξικής οργάνωσης, διαχείρισης απορριμμάτων και ενδυνάμωσης της συνεργασίας ανάμεσα σε Δήμο και ΤΕΕ.