Και σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά η μετάλλαξη Δέλτα

Και σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά η μετάλλαξη Δέλτα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ένα κρούσμα της μετάλλαξης Δέλτα εντόπισε η δειγματοληψία του Eθνικού Δικτύο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2,

20
Ιουλίου / 2021

που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Αντίστοιχα βρέθηκαν 1 στη Λευκάδα και 2 στην Κεφαλονιά. Κατά την προηγούμενη δειγματοληψία, στην Κέρκυρα δεν είχαν εντοπιστεί κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης.  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση έγινε σε 856 δείγματα σε όλη τη χώρα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 17 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021 . Από τον έλεγχο των 856 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 760 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 69 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring).

Εκ των 760 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 466 αφορούν στο στέλεχος Delta, 200 αφορούν στο Alpha, 93 αφορούν στο Βeta και 1 αφορούν στο Gamma. Εκ των 69 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (τυχαία και στοχευμένη δειγματοληψία) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.