Αναβλήθηκε για τις 5 Ιουλίου η αποσφράγιση των προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

Αναβλήθηκε για τις 5 Ιουλίου η αποσφράγιση των προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

Εκκρεμότητα η πλήρωση της θέσης αναπληρωτικού μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την παραίτηση του μέλους της ΠΕΔΙΝ Κ.Γρηγορόπουλου.

18
Ιουνίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αναβάλλεται για την Δευτέρα 5 Ιουλίου η αποσφράγιση των προσφορών για την κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας, καθώς σε εκκρεμότητα βρίσκεται η πλήρωση της θέσης αναπληρωτικού μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την παραίτηση του μέλους της ΠΕΔΙΝ Κ.Γρηγορόπουλου.

Η αποσφράγιση των προσφορών είχε οριστεί για σήμερα, ωστόσο μετά την εξέλιξη αυτή η διαδικασία μεταφέρθηκε για 11 ημέρες μετά.

Η ΠΕΔΙΝ αναμένεται να προχωρήσει σήμερα σε νέα κλήρωση για τον ορισμό αναπληρωτικού μέλους. Εν συνεχεία θα πρέπει να καταθέσει εγγράφως τον ορισμό του στο δ.σ  του ΦΟΔΣΑ. Ο νέος Διαβαθμικός Φορέας θα κληθεί σε νέα συνεδρίαση για τον ορισμό της συγκρότησης της Επιτροπής που θα αξιολογήσει τις προσφορές για το νέο εργοστάσιο, διαδικασία που απαιτεί κάποιο χρόνο.

Τρεις οι «μνηστήρες»

Υπενθυμίζεται ότι τρεις είναι οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας με αναθέτουσα αρχή το νέο Διαβαθμικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ιονίων Νήσων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ήταν την Παρασκευή 11 Ιουνίου.
Ειδικότερα οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι οι:
ΘΑΛΗΣ Α.Ε.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
WATT Α.Ε.ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ